האוצר יעניק לחברת החשמל ערבות של עד 3 מיליארד שקל

האוצר יעניק לחברת החשמל ערבות של עד 3 מיליארד שקל

המדינה נחלצת לעזרת חברת החשמל ומעניקה לה ערבות של מיליארדי שקלים. לאור המצוקה תזרימית של החברה הודיע משרד האוצר כי יפעל להעמדת ערבויות מדינה לחברת החשמל בסך של מיליארד שקל באופן מיידי ועוד 2 מיליארד שקל בשנת 2013, אם החברה תזדקק להם.
מנכ"ל משרד האוצר הבהיר לחברה כי עליה לעבור שינוי מהותי במישור התפעולי והפיננסי בעיקר לאור משבר הדלקים שמכביד עליה. בימים הקרובים ישלח מכתב שמפרט את המנגנון להידוק הבקרה והדיווח על מצבה הפיננסי.
הקבינט החברתי כלכלי אישר במקביל הגבלת מסמכי הגיוס של חברת החשמל בהיקף של עד 3 מיליארד שקל בשנה זו. האישור צפוי לחברה לקדם את ביצוע ההנפקה בתקופה הקרובה. באוצר מאמינים שצעדים אלו עשויים לפתור את הבעיה התזרימית של חברת החשמל עד סוף 2013.


פי.סי.חץ