מודיעין אנרגיה מממשת רכישת 15% מרישיונות דניאל

מודיעין אנרגיה מממשת רכישת 15% מרישיונות דניאל

שותפות חיפושי הגז והנפט, מודיעין אנרגיה הודיעה על מימוש האופציה לרכישת 15% מהזכויות ברישיונות "דניאל מזרח" ו"דניאל מערב". מימוש זה הוא המשך להודעה על הגדלת האופציה באוגוסט האחרון מ-10% ל-15% מהזכויות. העברת הזכויות כפופה לאישור הממונה על ענייני הנפט והגז במשרד האנרגיה.
הרישיונות ממוקמים כ-85-115 ק"מ צפון מערבית לחופי אשדוד, בעומק מים של 1,000-1,350 מטר. על-פי תוכנית העובדה, בתחילת 2013 יש להשלים את פענוח הנתונים הסייסמיים ולהגיש דוח מסכם הכולל רזרבות ופרוספקטים. כמו-כן, יש להתחיל בקידוח אקספלורציה ראשון עד סוף שנת 2013. 
שותפות חיפושי הנפט מודיעין אנרגיה, שנמצאת בשליטת אי.די.בי פתוח וצחי סולטן, מחזיקה במספר רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז: 29.2% מרישיונות שרה ומירה 100% ברישיון "ים חדרה", 70% ברישיון "גבריאלה" ו-10% ברישיון שמשון. בנוסף השותפות נמצאת בשלבים שונים לקבלת רישיונות ימיים נוספים: 15% מרישיונות דניאל מזרח ודניאל מערב, 20% מרישיונות נטע ורועי (שיתקבלו תחת ההיתר המוקדם גל) ואופציה לרכישת 15% ברישיון יצחק.


פי.סי.חץ