גידול של 25% בכמות הגז הטבעי שיסופק ממאגר מתמר

גידול של 25% בכמות הגז הטבעי שיסופק ממאגר מתמר

משרד האנרגיה והמים אישר לשותפות תמר להגדיל את אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר, בשלב זה באמצעות הוספת מדחסים במתקני הטיפול באשדוד. הוספת המדחסים תאפשר הגדלת כמות הגז השנתית ממאגר תמר ב- 25%, מ – 40 אלף MMBTU ל- 50 אלף MMBTU. 
ההחלטה תאפשר אספקת גז טבעי גם לתחנות הכוח הפרטיות ולמגזר התעשייתי ולכל מי שיחתום הסכמי אספקה עם שותפות תמר. 
מאגר תמר צפוי להתחבר למשק הישראלי בתחילת הרבעון השני של שנת 2013. הוספת המדחסים, אשר תגדיל את כמות הגז הטבעי שיסופק לארץ, צפויה להסתיים ברבעון הראשון של 2015. 
ד"ר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים: "הגדלת כמות הגז הטבעי שתכנס לארץ תבטיח את פעילותן של תחנות הכוח הפרטיות ותאפשר למפעלי תעשייה כמו פניציה להוזיל עלויות. המשרד יוסיף לפעול להגדלת אספקת הגז הטבעי ממאגר 'תמר' לרבות באמצעות חיבור לנקודות קבלה נוספות, בכוונה להרחיב את מגוון הצרכנים והשימושים לפיתוח המשק כולו". 


פי.סי.חץ