97 מיליון שקלים יוענקו לתמיכה בפרויקטים להתייעלות אנרגטית

97 מיליון שקלים יוענקו לתמיכה בפרויקטים להתייעלות אנרגטית

משרדי התמ"ת והגנת הסביבה יוצאים בסבב מענקים שמטרתו לעודד פרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית. 
המשרד להגנת הסביבה יעניק 64 מיליון שקלים כהשקעה בפרויקטים שיבוצעו במגזר התעשייתי והעסקי, השלטון המקומי ובמגזר התחבורה. משרד התמ"ת יעניק בנוסף 33 מיליון שקלים לתמיכה בטכנולוגיות ישראליות חדשות. 
פעילות זו היא חלק מהתכנית הלאומית בנושא שאותה אמצה הממשלה בנובמבר 2010. במסגרת התכנית הוקם מנגנון לתמיכה בהשקעות המיועדות להביא להתייעלות אנרגטית ולהפחתה כללית של גזי חממה.
התמיכה לפרויקטים תחולק בין המגזרים באופן הבא: 29.5 מיליון שקלים לפרויקטים במגזרי התעשייה, מסחר ועסקים, כאשר מחצית מתקציב זה משוריין לעסקים עם מחזור שנתי קטן מ-50 מלש"ח; 29.5 מיליון שקלים לרשויות מקומיות, תוך מתן עדיפות לרשויות בדרגה סוציו-אקונומית 5 ומטה; ו-5 מיליון שקלים למיזמים בתחום התחבורה. כ-47 מיליון שקלים נוספים כבר חולקו במקצה הראשון שהסתיים לפני כחצי שנה.


פי.סי.חץ