טבע חתמה על הסכם לרכישת גז טבעי עם ‘דלק’

טבע חתמה על הסכם לרכישת גז טבעי עם ‘דלק’

טבע חתמה על הסכם לרכישת גז טבעי עם חברת ‘דלק’, אשר בסופו של התהליך אף יביא לחיסכון מצרפי של מיליוני דולרים בשנה.

טבע חתמה על הסכם לרכישת גז טבעי עם חברת ‘דלק’, אשר בסופו של התהליך אף יביא לחיסכון מצרפי של מיליוני דולרים בשנה. ההסכם הינו לתקופה של 3 שנים - מתחילת האספקה למפעל טבע טק - ולטבע ניתנת אופציה להאריכו בשנתיים נוספות. המעבר לגז טבעי יבוא על חשבון השימוש במזוט וגפ”מ, המזהמים והיקרים יותר. ההסכם מבטא את מחויבות החברות לסביבה נקייה ויביא לשיפור רווחיות המפעלים.
כאמור, המפעל הראשון של טבע בישראל אשר יעבור לשימוש בגז טבעי הוא מפעל טבע-טק שבנאות חובב, וזאת כבר החל מהרבעון השלישי של 2014. המעבר לשימוש בגז טבעי בשאר האתרים יושלם בהדרגה.
“ההחלטה על מעבר לשימוש בגז טבעי הינה נדבך נוסף במדיניותה של טבע, אשר מכירה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה כאחד ממרכיבי פעילותה העסקית. 
החלטה זו תביא להשפעה חיובית על הסביבה בשל יתרונותיו של הגז בהשוואה לחלופות מזהמות ואף יקרות יותר,” אמר ארז ישראלי, סמנכ”ל בכיר לתהליכים עסקיים גלובליים ומנהל בפועל של חטיבות הכימיה והבטחת האיכות בטבע. “טבע פועלת כל העת למציאת מקורות אנרגיה חלופית, זולים וידידותיים לסביבה ונוקטת במגוון רחב של פעולות מחקר ופיתוח, מיחזור וחיסכון, ניטור ואימוץ של תקנים ירוקים וכן הקניית ערכים באמצעות קורסים וימי עיון ושיח מתמיד עם עובדיה וספקיה.”
אבי בן אסאייג, מנכ”ל דלק ישראל, אמר כי הוא מברך על חתימת ההסכם. “דלק גז טבעי מובילה מהפכה בתפיסת האנרגיה של ישראל וטבע נמנית על החברות הראשונות שמאמצות את הגישה העולמית החדשה, ומעבירה את מפעליה לשימוש בגז טבעי שהוא זול יותר ומזהם פחות באופן משמעותי בהשוואה לדלקים אחרים הקיימים כיום. אימוץ מוקדם של הגז הטבעי לתעשייה הוא צעד נכון עבור התעשייה הישראלית שיביא לייעול בפעילות המפעלים, להפחתה בזיהום האוויר ולחיסכון משמעותי בהוצאות”.


פי.סי.חץ