16 מפעלים נוספים יקבלו מענקים בגין חיבור לגז טבעי

16 מפעלים נוספים יקבלו מענקים בגין חיבור לגז טבעי

המענקים בסך 4.8 מיליון ש”ח יסיעו במימון עלויות החיבור למערכת הגז הטבעי ובמימון עלויות הסבת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי

מענקים בסך 4.8 מיליון שקלים, יוענקו לשישה עשר מפעלים נוספים לטובת הסבת מפעלם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי. חיבור המפעלים למערכת הגז הטבעי צפוי להביא להוזלת עלויות האנרגיה של התעשייה בכ-50% ולהפחתה משמעותית של זיהום האוויר הנובע משריפת דלקים מזהמים. התקצוב מופעל על ידי מכרז השקעות במשרד הכלכלה, בשיתוף עם רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. היקפה המקורי הכולל של התמיכה הממשלתית לקידום חיבור התעשייה הישראלית לגז הטבעי הינו בסך 120 מיליון שקלים. 
המענקים ישולמו בהתאם לאבני דרך ואושרו בוועדה בינמשרדית המשותפת למשרד הכלכלה, רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד האוצר. מטרת הוועדה הינה לסייע לתעשייה בישראל בהטמעת הגז הטבעי, לאור התועלת הכלכלית והסביבתית הצפויה למשק כתוצאה מהסבת השימוש בדלקים יקרים לשימוש בגז טבעי.  
מנכ”לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אורנה הוזמן בכור: “אנו ממשיכים לפעול במרץ  לקידום מהפכת הגז הטבעי בישראל ולהביאה גם לפרפריה. מתן המענקים ל-16 מפעלים נוספים יאפשרו תמיכה ותמרוץ כלכלי למפעלים לטובת חיבורם למערכת החלוקה והסבתם לשימוש בגז טבעי. הגז הטבעי שהינו מקור אנרגיה זול ונקי יותר יביא בעתיד להוזלת עלויות האנרגיה של התעשייה ויגביר את כושר התחרות במשק- דבר שיטיב בסופו של דבר גם עם הצרכנים הפרטיים”. 
נחום איצקוביץ, מנהל מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה, מדגיש כי הסיוע אמור להקל על החברות והתחבר למערכות הגז הטבעי, להוזיל עלויות תפעול ולהגדיל פעילות כלכלית נאותה. 
המפעלים הללו מצטרפים ל-16 מפעלים שקיבלו בשנתיים האחרונות מענקים בסך כולל של ארבעה מיליון שקלים, לטובת הסבת מפעלם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי. 
המפעלים הזכאים לקבלת המענק פזורים בכלל אזורי החלוקה השונים בארץ. רבים מהמפעלים נמצאים באזורי החלוקה הצפוניים, וחיבורם צפוי להרחיב בצורה משמעותית את השימוש בגז הטבעי בצפון הארץ.  סכומי הסיוע משתנים בהתאם להיקף הצריכה השנתי של הצרכנים, כך שצרכנים שצריכתם השנתית הינה  בין 100,000 מ”ק ל-500,000 מ”ק זכאים לקבל סיוע בסכום כולל של  750,000 שקלים, צרכנים שצריכתם השנתית הינה גבוהה מ-500,000 מ”ק ונמוכה ממיליון מ”ק בשנה זכאים לקבל סיוע בסכום כולל של 400,000 שקלים וצרכנים שצריכתם השנתית הינה מעל  מיליון מ”ק, זכאים לקבל סיוע בסכום סכום כולל של 250,000 שקלים.
ההוצאות בגינן ניתן לקבל את המענק נוגעות לדמי החיבור למערכת החלוקה המשולמים לבעל רישיון החלוקה,  וגם כן הוצאות בגין הסבת המפעל לתשתית הגז הטבעי לדוגמא: הנחת קווי צנרת, רכישת ציוד חדש לצורך שימוש בגז טבעי והתקנתו, רכישת ציוד לצורך התאמת ציוד קיים לשימוש בגז טבעי, רכישת מערכות בקרה והתקנתן וביצוע התאמות נדרשות במבנים לצורך המעבר לשימוש בגז טבעי. 
המענקים, בסך כולל של 4.8  מיליון שקלים יינתנו למפעלים בהתאם להיקף צריכתם השנתי: 
צמח תערובות אגש”ח-  250,000  ש”ח
נגב קרמיקה בע”מ- 250,000  ש”ח
גלעם בע”מ- 250,000  ש”ח
אורבונד בע”מ- 250,000  ש”ח
טמבורד בע”מ- 250,000  ש”ח
נ.ר ספאנטק בע”מ - 400,000  ש”ח
טמפו משקאות בע”מ - 250,000  ש”ח
תנובה (רחובות) בע”מ - 250,000  ש”ח
תנובה (תל יוסף) בע”מ - 250,000  ש”ח
בסט קרטון בע”מ - 250,000  ש”ח
איסכור שירותי גילוון בע”מ - 400,000  ש”ח
מפעלי גרנות אגש”ח בע”מ - 250,000  ש”ח
י.מ.א מוצרי אריזה בע”מ - 250,000  ש”ח
אמן יציקות בלחץ גבוה בע”מ - 250,000  ש”ח
החברה לבידור ולבילוי (חולון) בע”מ - 750,000 ש”ח
אליאנס חברה לצמיגים (1992) בע”מ - 250,000  ש”ח
 


פי.סי.חץ