נתג”ז השלימה גיוס אג”ח בשווי 300 מיליון ש”ח

נתג”ז השלימה גיוס אג”ח בשווי 300 מיליון ש”ח

הגיוס הינו גיוס פרטי משלים שנועד להמשך מימון תכנית הפיתוח של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

נתג”ז השלימה גיוס אג”ח בשווי 300 מיליון ₪ בריבית של 2.84%.  
הגיוס הינו גיוס פרטי משלים שנועד להמשך מימון תכנית הפיתוח של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, במסגרתה תורחב מערכת ההולכה הארצית ויוקמו מקטעים נוספים, ביניהם הקו המזרחי באורך של 90 ק”מ, קו לפלמחים, קו לרמת גבריאל וכן הכפלת מקטעים קיימים.
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה המים, סילבן שלום: “בתקופה קשה זו בהן חברות רבות עצרו את גיוסן, אני רואה חשיבות רבה בהמשך קיום עסקים וקידום תכניות עבודה למען חוזקו של המשק הישראלי. השלמת גיוס האג”ח הוא צעד משמעותי שמאפשר פריסת קילומטרים רבים של צנרת מערכת הולכת הגז הטבעי, לטובת הגדלת אמינות האספקה לכלל הצרכנים בישראל והרחבת ההתבססות על גז טבעי המופק בישראל כמקור אנרגיה מרכזי של המשק הישראלי. תנאי גיוס האג”ח על ידי חברת נתג”ז מעידים על עוצמתה של החברה ועל חשיבותה של מערכת הולכת הגז הטבעי הארצית לעצמאותו של המשק הישראלי”.
יו”ר נתג”ז בפועל, עודד לבינסון: “נתוני הגיוס ומביקושים המרשימים נכרת שוב הבעת אמון המשקיעים בנתג”ז כחברה זריזה ואנרגטית, תוך שכל הגיוסים מופנים לשדרוג, הרחבת ופיתוח מערכת ההולכה הארצית. יותר ויותר נכרת המציאות בה קידום איכות הסביבה תורם גם לפיתוח כלכלי של המפעלים לשכלול התעשייה בארץ”.
מנכ”ל נתג”ז, שמואל תורג’מן: “מערכת הולכת הגז הטבעי מהווה תשתית חיונית עבור מדינת ישראל וגם בימים אלה עובדי החברה נחושים להמשיך ולפעול במרץ להרחבת המערכת ולחיבור צרכני הקצה בכל רחבי המדינה. חיזוק מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל חיונית לעצמאות המשק הישראלי בשוק האנרגיה ובעיקר תוביל לשיפור חוסנם הכלכלי של המפעלים בדרום ובפריפריה ולהגברת כושר התחרותיות שלהם”.
 


פי.סי.חץ