שותפות לוויתן תספק גז לחברת החשמל הירדנית

שותפות לוויתן תספק גז לחברת החשמל הירדנית

שותפות לוויתן חתמה על הסכם כוונות בלתי מחייב עם חברת החשמל הירדנית לפיו תספק לירדנים גז טבעי במשך תקופה של 15 שנה.

 שותפות לוויתן חתמה על הסכם כוונות בלתי מחייב עם חברת החשמל הירדנית לפיו תספק לירדנים גז טבעי במשך תקופה של 15 שנה. בהסכם נקבע שבמשך תקופה זו השותפות תספק 45 BCM של גז טבעי במחיר קבוע של 7.5 דולר למיליון BTU. מדובר במחיר שהוא גבוה בכ-30% מהמחיר שנגבה מחברת החשמל במסגרת ההסכם איתה. שווי ההסכם כולו הוא כ-15 מיליארד דולר. הגז הישראלי ישמש לתפעול התעשייה הירדנית.
 במהלך התקופה האחרונה היו הערכות על הסכם גדול להספקת גז שאמור להיחתם עם מדינה מזרח תיכונית. הסכם לאספקת גז טבעי לירדן הוא בעל חשיבות כלכלית רבה לשותפות לוויתן אך גם בעל חשיבות מדינית גדולה מאוד לישראל. מערכת היחסים העכורה עם טורקיה מרחיקה את האפשרות לייצא אליה גז טבעי או לשווק את הגז דרך צינור גז תת ימי לטורקיה ומשם למדינות אחרות.
 שותפות לוויתן כבר חתמה על עוד שני הסכמים עם גורמים באזור. לבריטיש גז יש מתקן גדול להנזלת גז במצרים ושותפות לוויתן תספק לה 105 BCM או לתקופה של 15 שנה כששווי ההסכם הוא 30 מיליארד דולר. הסכם נוסף נחתם עם חברת PALESTINE POWER GENERATION COMPANY שמקימה תחנת בג’נין. במסגרת הסכם זה יסופק לחברה הפלסטינית 4.75 BCM. אורך החוזה 20 שנה והוא אמור להכניס לשותפות לוויתן סכום של כ 1.2 מיליארד דולר.
 ההסכם עם ירדן יקל על שותפות הגז בגיוס הון כדי לממן את השלב הראשון של פיתוח קידוח לוויתן שמוערך בכ-6 מיליארד דולר. על-פי הערכות, השותפות תלווה מהמערכת הבנקאית כ-3.6 מיליארד דולר ויתרת הסכום תמומן על ידי השותפים. השותפים הישראלים מתכוונים לממן את חלקם באמצעות הנפקת אגרות חוב עד לסוף השנה.


פי.סי.חץ