בתי הזיקוק קיבלו אישור לשיווק גז טבעי

בתי הזיקוק קיבלו אישור לשיווק גז טבעי

ח”כ אילטוב הסביר כי התיקון נועד להרחיב את התחרות כמות המתחרים שיוכלו לשווק גז טבעי, על-מנת להוזיל את מחירו לצרכן.

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של ח”כ רוברט אילטוב וח”כ איילת שקד, לתקן את חוק משק הגז הטבעי כדי לאפשר לחברות שמזקקות נפט (בתי הזיקוק) לפעול גם בתחום שיווק גז טבעי, על-מנת להכניס מתחרים נוספים לענף הגז הטבעי ולהגביר את התחרותיות בו. 
ח”כ אילטוב הסביר כי התיקון נועד להרחיב את התחרות כמות המתחרים שיוכלו לשווק גז טבעי, על-מנת להוזיל את מחירו לצרכן. לפי ההצעה שאושרה, בתי הזיקוק יוכלו לשווק גז טבעי, אך יאסר עליהם להתנות את שיווק הגז הטבעי בקניית מוצר או שירות אחר מהם, כמו המזוט. כמו-כן אושר להגביל את בתי הזיקוק במספר תחנות התדלוק שבהן ניתן לתדלק בגז טבעי ל-20 תחנות או 25% מסך תחנות התדלוק בגז טבעי לפי הגבוה מבניהם, כלומר בתי הזיקוק יוכלו לפתוח את התחנה ה-21 לתדלוק בגז טבעי רק אחרי שיהיו לפחות 80 תחנות תדלוק בגז. כמו-כן נקבע כי שר האנרגיה והמים יוכל, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה, להוסיף מגבלות נוספות על בתי הזיקוק ככל שימצא לנכון שהדבר נדרש. 
מנהל תחום כלכלה ותעריפים במשרד האנרגיה, קונסטנטין בלוז, הסביר גם הוא כי גם מקטע שיווק הגז הטבעי וגם מקטע שיווק הדלקים אינם מונופוליסטיים. לדבריו, תיקון החוק אכן יאפשר להרחיב את התחרות במקטע שיווק הגז הטבעי.


פי.סי.חץ