שותפות תמר ישלמו 45 מיליון שקל  על הפרשי תמלוגים

שותפות תמר ישלמו 45 מיליון שקל על הפרשי תמלוגים

אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה במינהל אוצרות טבע   במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים גבה מחברת נובל ושותפויות אבנר ודלק קידוחים, 45 מיליון שקל בגין הפרשי תמלוגים מחזקת תמר הנובעים מעסקאות שנעשו בין חזקת תמר לשותפות ים תטיס.

במהלך ביקורת הדיווחים השוטפים של החברות גילו רואי החשבון של אגף התמלוגים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, כי בעסקאות שנעשו בין חזקת תמר לשותפות ים תטיס שולמו מחירי גז נמוכים באופן משמעותי מאשר מחירי הגז בעסקאות לצדדים שלישיים וכך למעשה שילמו החברות תמלוגים בחסר.
בתחילת 2014 נשלחה דרישה לקבלת נתונים נוספים ולאחר ביצוע עבודות ביקורת נוספות נשלח מכתב דרישה להפרשי תמלוגים. החברות הגישו השגה על מכתב הדרישה והתקיימו דיונים עם החברות על מנת לשמוע את עמדתן.
לאחר הדיונים נותרה עמדת רואי חשבון של אגף התמלוגים בעינה כי העסקאות שהיו בין חזקת תמר לשותפות ים תטיס אינם משקפים את שווי הגז של מאגר תמר והם נעשו בין היתר מכוח השליטה של נובל, דלק ואבנר בשני המאגרים. בימים האחרונים הועבר התשלום לקופת המדינה.
 


פי.סי.חץ