שותפות “תמר” חתמו על הסכם ליצוא גז טבעי למצרים

שותפות “תמר” חתמו על הסכם ליצוא גז טבעי למצרים

שותפות מאגר תמר, אבנר, דלק קידוחים, אלון גז וישראמקו, חתמו על הסכם לייצוא גז עם קבוצת דולפינוס המצרית.

מדובר על הסכם בהיקף של כ-5 מיליארד שקל, ובמסגרתו תסופק למצרים כמות של 5 מיליארד מטר מעוקב של גז במהלך שלוש שנים.
אספקת הגז לרוכשת במסגרת ההסכם צפויה להתבסס על כמויות הגז העודפות שיעמדו לרשות השותפות במשך תקופה של שבע שנים. דולפינוס המצרית תהיה אחראית על הולכת הגז מאשקלון למצרים באמצעות צינור הגז הקיים ואשר דרכו הועבר גז ממצרים לישראל בין השנים 2008 ו-2011 .
שותפי תמר מעריכים כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת הכמות המצטברת המינימלית לרוכשת עשוי להסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר, בהתבסס על כך שהרוכשת תצרוך את הכמות המצטברת המינימלית ובהתבסס על הערכת שותפי תמר. לגבי מחיר הגז הטבעי 
בנוסף לכך, נקבע כי במידה שהצדדים יסכימו בעתיד כי אספקת הגז תהיה על בסיס מחייב, הרוכשת תהיה מחויבת לרכישת כמויות מינימליות בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. מחיר הגז שנקבע בהסכם דומה למחירים שנקבעו בהסכמים אחרים ליצוא גז מישראל ומבוסס בעיקרו על נוסחה הכוללת הצמדה למחירי חבית נפט מסוג ברנט והכוללת “מחיר רצפה”.
יו”ר דלק קידוחים ומנכ”ל אבנר, גדעון תדמור: “החוזה עם דולפינוס הוא צעד היסטורי עבור מדינת ישראל והשותפויות, והוא מהווה סנונית ראשונה לתועלות הגיאו-פוליטיות והכלכליות למדינת ישראל מיצוא הגז, ומשיתופי-פעולה אזוריים דומים בתחום האנרגיה. מוכרחים להבטיח את הוודאות הרגולטורית במשק האנרגיה כדי לאפשר את פיתוח המאגרים במועד ואת מקסום הפוטנציאל האדיר שקיים בתחום זה ושממנו יוכלו כל אזרחי המדינה ליהנות”.
במקביל, הגישו דלק קידוחים,אבנר ונובל אנרג’י, המחזיקות במאגר הגז ים תטיס תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד התשתיות בדרישה להחזיר להן 58.15 מיליון שקל ששילמו לו כתמלוגים. לטענתן המדינה מנסה לכפות עליהן כפל תמלוגים באופן לא חוקי, ולכן הן שילמו תמלוגים גבוהים מדי בשנה שעברה. מכתב התביעה עולה כי משרד האנרגיה מאשים את החברות בניסיונות לבצע תכנוני מס אגרסיביים במטרה להתחמק מתשלום תמלוגים מלא עבור הפקת הגז. עוד טוענים במשרד כי ים תטיס מכרה גז שאין ברשותה כדי להימנע מתשלום מס. 


פי.סי.חץ