המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות

המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות

השימוש בגז טבעי תופס תאוצה בקרב המפעלים במדינת ישראל.

כמו כן, הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה חשוב ביותר לשימוש בתחום התעשייה, תחנות כוח לייצור חשמל, תעשיות הכימיה והפטרוכימיה, מפעלי מתכת, נייר וזכוכית, מתקני התפלה, מתקני טיפול בשפכים ועוד.
הגז הטבעי הינו חומר המצריך מעטפת בטיחותית על מנת למנוע פגיעות אפשריות כתוצאה משימוש לא בטוח. מעבר לעובדה שקיימים חוקים, צווים ותקנות הנוגעים לבטיחות השימוש בגז והמחייבים אישורי בטיחות למתקני גז ודומיהם, קיימת חובה להעסיק אנשי מקצוע מומחים ובעלי אישורים בכל הנוגע לגז הטבעי. 
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פירסם לאחרונה הודעה למנהלי מפעלים וממונים על בטיחות בעבודה בנושא: השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות. ההודעה באה בעקבות הגברת השימוש בגז הטבעי במפעלי תעשייה רבים וכתוצאה מכך סיכוני בטיחות אופייניים שמתווספים לסביבת העבודה. 
על מנת להתמודד עם סיכונים אלה ומשמעויותיהם ולבסס את יכולתו של הממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה ועמידה בדרישות החוק, מינהל הבטיחות הודיע שהחל מחודש אוקטובר 2015 יידרש ממונה בטיחות שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה/חלוקה של הגז הטבעי או ל-CNG, להציג אישור השתלמות בגז טבעי שמרכיביה מפורטים בהודעה. 
הלימודים יתקיימו באתר ההדרכה של חברת החשמל “חפציבה” הממוקם בחדרה.
ההשתלמות בשיתוף של המוסד לבטיחות וגהות עם מרכז ההדרכה של חברת החשמל. בהנחיית צוות מרכז ההדרכה של חברת החשמל המתמחה בתחום הגז הטבעי. הקורס מזכה את המשתתף ב- 6 ימי כשירות  (ניתן להירשם לסדנה במסגרת הסדרי ההנחות). רשימת המוסדות המאושרים להעברת השתלמות חובה זו מתפרסמת באתר מינהל הבטיחות החל מתאריך 1 למרץ 2015. 
לפרטים נוספים על ההשתלמות של המוסד לבטיחות לממוני בטיחות בנושא גז טבעי ניתן ליצור קשר עם אורית בטלפון: 03-7715200, או כאמור לקרוא באתר.
 


פי.סי.חץ