“היעדר מדיניות ממשלתית תרמה להיווצרות מונופול הגז”

“היעדר מדיניות ממשלתית תרמה להיווצרות מונופול הגז”

היעדרו של מאגר חלופי לאחסון הגז הטבעי, מחייב פיתוח מהיר של שדות נוספים ומגביר את הצורך במציאת פתרונות לטווח הקצר.

“התנהלות הממשלה על זרועותיה בתחום הגז הטבעי הייתה לקויה ובלתי מגובשת. הממצאים מצביעים על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת ושלמה, חוסר עשייה אפקטיבית, פעולה בקצב איטי ואסדרה חלקית שאין בה כדי לספק את צורכי משק הגז הטבעי - ובכך תרמה להיווצרות מונופול בתחום זה”, קובע מבקר המדינה  בדו”ח שפרסם לאחרונה על פיתוח משק הגז הטבעי. 
הדו”ח מצייר תמונה של כשל חמור במדיניות הממשלתית מול חברות הגז, שעלולה לגרום למשק נזקים כלכליים כבדים. המבקר יוסף שפירא מציין כי ההתנהלות הממשלתית הכושלת הביאה לעיכוב בפיתוח שדות הגז “לווייתן”, “כריש” ו”תנין”. בשורה התחתונה ממליץ הדו”ח להטיל פיקוח על מחירי הגז.
בביקורת כלפי משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות, כותב המבקר על כך שהמשרד לא עשה די ובקצב התואם את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי. הדו”ח מצר על כך שהמשרד טרם הסדיר נושאים מהותיים בחוק הנפט ובחוק משק הגז הטבעי, ונתן בין השאר בידי שותפות “לווייתן” זכיון ל-30 שנה, בלי להכניס בו אלמנטים חשובים כמו הסדרי ביטחון, חובת שמירה על הסביבה הימית ותחרות, למרות שמדובר בנכס בשווי עשרות מיליארדי שקלים.
המבקר גם מזהיר מפני פגיעה בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל בתחום הגז הטבעי וכותב: “כיום יש ספק יחיד הפועל כמונופול והגז זורם מקידוח תמר בלבד באמצעות צינור אחד עם קיבולת מוגבלת”. היעדרו של מאגר חלופי לאחסון הגז הטבעי, מחייב פיתוח מהיר של שדות נוספים ומגביר את הצורך במציאת פתרונות לטווח הקצר.
המונופול הקיים במשק הגז הטבעי נותן, לדברי שפירא, את אותותיו על מחירי הגז הטבעי ועל יוקר המחיה. זאת במיוחד לאור התחזיות כי התלות של המדינה בגז הטבעי כמקור אנרגיה רק תלך ותגבר. המבקר תוקף גם את הוועדה לפיקוח על המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה על כך שנכשלה בגיבוש  שיטה ולא קבעה פרמטרים וקריטריונים  שיאפשרו לה לקבוע אם ואיזו רמת פיקוח תוטל על מחיר הגז הטבעי.
בנוסף יוצא המבקר נגד האישור שהעניקה המדינה לייצוא גז מקידוח “תמר” עוד לפני שהחלה הפקת גז משדות אחרים. לדבריו, המציאות שנוצרה היא בלתי אפשרית להתמודדות עבור הממשלה ולכן דרוש שיתוף פעולה בין הרגולטורים. ביקורת נוספת נמתחת על רשות ההגבלים על כך שלא השכילה  לוודא כי “ההחלטות בנושאים שבתחום סמכותה, כול שכן בנושא כה רגיש וגורלי לעתיד המדינה, יתקבלו לאחר עבודת מטה מסודרת ומעמיקה ובתוך פרק זמן סביר”.


פי.סי.חץ