גידול של 25% בגביית התמלוגים ממאגר “תמר”

גידול של 25% בגביית התמלוגים ממאגר “תמר”

מינהל אוצרות טבע במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מסכם חציון מוצלח בתחום ההכנסות מתמלוגים (גז טבעי, נפט ומחצבים) ואגרות בחציון הראשון לשנת 2015.

 נתוני הגבייה של המינהל הסתכמו בכ-359 מיליון שקלים, ובמשרד מעריכים כי ההכנסות הצפויות מגביית תמלוגים ואגרות מאוצרות הטבע בשנת 2015 יאמירו לכ-820  מיליון שקלים.
הנתונים בחציון הראשון לשנת 2015 מצביעים על עלייה מרשימה של כ-18% בסך ההכנסות מתמלוגי גז טבעי, נפט ומחצבים לעומת התקופה המקבילה בשנת 2014. 
חלק ניכר מההכנסות מגיע מתמלוגי הגז הטבעי והנפט, אשר הסתכמו בחציון הראשון בשנת 2015 בכ-351 מיליון שקלים. מרביתם, כ-348 מיליון שקלים, מגז טבעי ממאגר “תמר” והיתרה, כ-3 מיליון שקלים מתמלוגים מהפקת נפט. 
בתחום תמלוגי המחצבים (פוספטים), נרשמה עלייה של יותר מ-50% בהכנסות לעומת החציון הראשון של שנת 2014, והם הסתכמו בכ-6.7 מיליון שקלים. בנוסף לתמלוגים אלו נרשמו הכנסות של כשני מיליון שקלים מאגרות ופעולות שונות.
בחציון הראשון לשנת 2015, נרשמה עלייה משמעותית של כ-25% בגביית התמלוגים ממאגר “תמר” לעומת החציון הראשון לשנת 2014, והם הסתכמו בכ-348 מיליון שקלים. העלייה בתמלוגים, נבעה בין היתר, מהגידול בהפקת הגז הטבעי מהמאגר ומעליית שער הדולר.
במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים צופים המשך עלייה בהכנסות מתמלוגים, הן בחציון השני לשנת 2015 והן בעשורים הבאים. זאת, בעקבות הגדלת ההפקה הצפויה מ”תמר”, הפיתוח הצפוי של שדה “לוויתן” ושדות נוספים וכן כתוצאה מגביית תמלוגים ממחצבים נוספים.
שר האנרגיה יובל שטייניץ: “תמלוגי הגז הטבעי, הנפט והמחצבים הינם בעלי חשיבות גבוהה למשק הישראלי. נתונים אלו וההערכות על גידול בתמלוגים גם בעתיד, מצביעים על משמעות המשך פיתוחו של משק הגז הטבעי בישראל ותרומתו לכלכלה הישראלית”.


פי.סי.חץ