אושרה תוכנית הולכת גז טבעי מישראל לירדן

אושרה תוכנית הולכת גז טבעי מישראל לירדן

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות רו”ח אביגדור יצחקי, אישרה להעביר לאישור הממשלה תוכנית מתאר ארצית מפורטת לתוואי הולכת גז טבעי מתחנת הגז “סדום 2” ועד גבול ירדן, לצורך ייצוא גז טבעי לירדן, בהתאם להסכם שנחתם בין שתי המדינות.
על פי התוכנית, צינור גז תת קרקעי באורך של כ-15.5 ק”מ יעבור לאורך כביש 90 ומזרחה אל גבול ירדן, מדרום לבריכות האידוי של מפעלי ים המלח ומצפון לשטחי החקלאות של מושב נאות הכיכר. בקצה המזרחי של התוואי, בגבול עם ירדן, יוקם מגוף תת-קרקעי אשר יחצוץ בין מערכות ההולכה של שתי המדינות.
תוואי הצינור אושר בהתאם למסמך סביבתי נופי וחוו”ד המשרד להגנת הסביבה, תוך התייחסות להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.
עם אישור התוואי המפורט בתוכנית, יבוטל התוואי המתארי הכללי שנשמר לקטע זה בתוכנית המתאר הארצית הראשית למערכת הגז הטבעי (תמ”א/ 37).
 


פי.סי.חץ