פלוג: “הרווח מהמתווה עומד על 70 מיליארד דולר”

פלוג: “הרווח מהמתווה עומד על 70 מיליארד דולר”

“בנסיבות הקיימות, ולאור הצורך להתקדם בפיתוח מאגרי הגז, בנק ישראל תומך באימוץ המתווה שאישרה הממשלה”, אמרה נגידת בנק ישראל, ד”ר קרנית פלוג בדיון שערכה לאחרונה ועדת הכלכלה בעניין מתווה הגז.

לדבריה, “חשוב להכיר בכך שכדרכם של הסדרים המושגים במשא ומתן, המתווה הסופי הינו תוצאה של פשרה ועל כן איננו מביא לשני הצדדים את ההישג המרבי האפשרי מבחינתם. אך מנקודת המבט של המדינה והציבור הוא מביא לתוצאה טובה יותר מהאלטרנטיבות הקיימות מבחינת ניצול המאגרים, הקדמת השגת היתירות באספקה והמחירים”.
בראשית דבריה התייחסה הנגידה לחשיבות הגז הטבעי בכלל ולמשק הישראלי בפרט, ובהמשך דנה במצב הנוכחי בו מצוי משק הגז ובצעדים שננקטו עד כה ע”י הממשלה. הנגידה התייחסה גם למתווה הגז שגובש תוך עמידה על יתרונותיו ועל נקודות החולשה שבו.
לדברי פלוג, כמחצית מייצור החשמל בישראל מבוססת על גז טבעי המסופק באופן כמעט בלעדי ממאגר גז טבעי אחד - מאגר תמר. הגז ממאגר זה מוזרם לאסדת הטיפול ומשם הגז המעובד מוזרם בצינור יחיד למערכת ההולכה בישראל. כפועל יוצא מהמצב הנוכחי תקלה מתמשכת באחת מהמערכות האחראיות להזרמת הגז ממאגר תמר למערכת ההולכה בישראל תעמיד את המשק בפני בעיה חמורה. בנוסף, המערכת המזרימה את הגז ממאגר תמר אינה יכולה לספק את מלוא הביקוש לגז טבעי בשעות השיא. 
“הרווח הצפוי למדינת ישראל מהמתווה עומד על 70 מיליארד דולר,” הבהירה פלוג מדוע למרות כל החסרונות במתווה תומך בו בנק ישראל. “המתווה מייצר יתירות באספקה רק בשנת 2020, כאשר יפותח מאגר ליוויתן, אך אינו פותר את בעיית חוסר היתירות והסיכונים הכרוכים בכך בארבע השנים הקרובות. לפיכך, חשוב שהממשלה תפעל לצמצום סיכוני האספקה על ידי בנייה מוקדמת יותר של צינור כניסה נוסף למערכת הגז”.
 


פי.סי.חץ