רשות ההגבלים אישרה הסכמי מכירת גז מ”תמר” ליצרני חשמל פרטיים

רשות ההגבלים אישרה הסכמי מכירת גז מ”תמר” ליצרני חשמל פרטיים

רשות ההגבלים העסקיים אישרה לאחרונה שורה של הסכמי מכירת גז טבעי ממאגר “תמר” למפעלי תעשייה ויצרני חשמל פרטיים, שנחתמו לתקופה של כ-15 שנה. מדובר בשורה של תשעה הסכמים, ביניהם מול OPC, דוראד אנרגיה ובתי זיקוק אשדוד.
במסגרת בדיקת הרשות את ההסכמים עלו שני חששות עיקריים שקיבלו מענה בתנאים שהטילה הרשות במסגרת האישור: האחד, חשש שהסכם ארוך טווח “ייבלע” את הביקוש לגז טבעי, ייפגע בתמריץ של ספקי גז אחרים להשקיע בפיתוח המאגרים, ויימנע ממתחרה עתידי בתחום הגז הטבעי את היכולת להתחרות על השוק.
הרשות החליטה לפתוח חלק מהביקוש לתחרות, ולקבוע חלון הזדמנויות לרכישת חצי מהכמות של כל לקוח. לוח הזמנים של חלון ההזדמנויות יהיה תוצאה ישירה פיתוח מאגרים כריש ותנין, אשר בעקבות אישור מתווה הגז בממשלה מוערך כיום כי יהיה בתקופה שבין ה-1 בינואר 2020 ועד ל-31 בדצמבר 2022.
החשש השני נגרם מהעובדה שהצרכנים (יצרני החשמל והתעשייה) רוכשים את הגז בשיטת ה-take or pay, כאשר התוצאה הסבירה תהיה שהם ישלמו על כמות גז שהם לא יצרכו. התנאי הכפול אותו יצרה הרשות במסגרת האישור הוא להקטין את המחויבות לצריכת הגז, מצד אחד, ומתן אפשרות למכור (במכירת משנה) 15% מהכמות הגז השנתית לצרכני גז קטנים יותר. אותם 15% ייחשבו לצורך ההסכם כגז אשר נצרך על ידי הלקוח הישיר של “תמר” ויהיו חלק מהתחשיב של ה-TOP.
מתן אפשרות למכירת משנה יאפשר גם יצירת שוק משני לגז טבעי, שבמסגרתו יוכלו צרכני הגז המשמעותיים להתחרות בשותפות תמר במכירת גז לצרכני רשת החלוקה וההולכה. קביעת שיעור מכירת המשנה על 15% מכמות הגז השנתית מהווה איזון בין הרצון לאפשר שוק משני תחרותי לבין הצורך להבטיח את יעילות המערכת.
 


פי.סי.חץ