חברת רותם קיבלה רישיון לחלוקת גז בירושלים

חברת רותם קיבלה רישיון לחלוקת גז בירושלים

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד”ר יובל שטייניץ, חתם על רישיון הקמת רשת חלוקת גז טבעי בירושלים של חברת רותם גז טבעי.

רישיון החלוקה סולל את הדרך לחיבור אזורי תעשייה, מפעלים וצרכנים גדולים בירושלים: מבשרת ציון, אבו גוש, קריית יערים, בית שמש ומועצה אזורית מטה יהודה. מדובר באזור השישי מתוך ששת אזורי חלוקת הגז הטבעי כפי שאושרו על ידי המועצה לענייני גז טבעי ברשות הגז הטבעי.
רותם גז טבעי נבחרה במכרז על ידי ועדת המכרזים ברשות הגז הטבעי, בראשות אלכסנדר וורשבסקי מנהל רשות הגז הטבעי. במכרז השתתפו ארבע חברות מהגדולות במשק ורותם גז טבעי מקבלת כעת משר האנרגיה רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך באזור ירושלים ל-25 שנה. 
הרישיון נחתם, לאחר שנמשכה העתירה שהוגשה כנגד תוצאות המכרז למתן רישיון חלוקה בירושלים. רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ-16 (BAR) לצרכני החלוקה באזור זה, במטרה לאפשר למפעלי תעשייה ולצרכנים בינוניים ובעתיד - אף לצרכנים קטנים וביתיים, להתחבר למערכת הגז הטבעי. הרשת חיונית על מנת לאפשר למגוון רחב של צרכני אנרגיה (כגון מפעלי תעשייה, בתי חולים, בנייני משרדים ומרכזים מסחריים) להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול וידידותי יותר לסביבה, ביחס לדלקים אחרים ולחשמל.                                                                         בשל מורכבות הפרויקט יוענק מענק הקמה בשווי של 60 מיליון שקלים, אשר יינתן לבעל הרישיון בהתאם לעמידה באבני הדרך שהוגדרו מבעוד מועד. עד כה  הוענקו על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רישיונות לחמישה אזורים שונים: באזורי הנגב והמרכז, באור הדרום, באזורי חדרה והעמקים ובאזור חיפה והגליל.  צינור ההולכה אשר יוביל את הגז הטבעי עד לירושלים, מוקם בימים אלה על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל - נתג”ז. הקו עד למסילת ציון הוקם ובמהלך 2016 תחל הקמת התוואי מתחנת הגז הטבעי מסילת ציון לתחנת הגז הטבעי בית זית. שתי תחנות אלו מהוות את תחנות הפחתת הלחץ מצינור ההולכה לבעל הרישיון המחלק גז טבעי בלחץ של מתחת ל-16 BAR.                                                                                                                        
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ד”ר יובל שטייניץ: “רישיון זה חותם את חלוקת רישיונות החלוקה בכל רחבי הארץ. צאתו לדרך של פרויקט זה הינו בעל משמעות חשובה בפריסת ובהרחבת חלוקת הגז הטבעי במדינת ישראל”.
 


פי.סי.חץ