דלק רשמה רווח של 7 מיליון ש”ח ב-2015 

דלק רשמה רווח של 7 מיליון ש”ח ב-2015 

הרווח עלה ל-250 מיליון שקל, לעומת רווח של 93 מיליון שקל בשנת 2014.

 
 
 
 
בשנת 2015 הסתכמו הכנסות קבוצת דלק כתוצאה מפעילות הגז והנפט ב-1.65 מיליארד שקל, לעומת 1.38 מיליארד שקל בשנת 2014. הרווח עלה ל-250 מיליון שקל, לעומת רווח של 93 מיליון שקל בשנת 2014.
דלק ישראל סיימה את שנת 2015 עם רווח נקי של 87 מיליון שקל לעומת 4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ופעילות הביטוח והפיננסים של הקבוצה בישראל תרמה 86 מיליון שקל לשורת הרווח, וזאת לעומת הפסד של 253 מיליון שקל בשנת 2014.
סך כל תרומת פעילויות הליבה של הקבוצה (גז ונפט, דלקים ורכב) לשנת 2015 הסתכמה לכ- 479 מיליון שקל, לעומת 204 מיליון שקל בשנת 2014. נכון ל-31 במרץ 2016, ביום השנה השלישי שלה, בשדה תמר הגיע הייצור לשיא; מכירות גז טבעיות היו שיא של 8.3 BCM בשנת 2015.
הרווח התפעולי של קבוצת דלק לשנת 2015 הסתכם בכמילארד שקל - מדובר על זינוק חד של 32% לעומת שנת 2014, אז הסתכם הרווח התפעולי של החברה בכ-760 מיליון שקל. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי בכ-36 מיליון שקל, לעומת הפסד של 120 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של החברה עלה לכ- 156 מיליון שקל לעומת 127 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בסיכום, הרווח השנתי הכולל של הקבוצה לשנת 2015 (בנטרול הפחתות שנבעו מירידת ערך בהשקעות פננסיות) עמד על 345 מיליון שקל. ללא נטרול ההפחתות כאמור הסתיימה השנה ברווח נקי כולל של 7 מיליון שקל.
אסי ברטפלד, מנכ”ל קבוצת דלק: “אחד היעדים המרכזיים שלנו בשנה הקרובה יהיה לקדם את תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן, על בסיס התוכנית המפורטת העדכנית, שהופקדה בחודש שעבר על ידי שותפות לוויתן, לאישור הממונה על ענייני הנפט. על פי התוכנית יפותח המאגר בלוחות זמנים מואצים שיאפשרו את הזרמת הגז למשק הישראלי כבר בשנת 2019. יכולת ההפקה הכוללת של המאגר בשלב הסופי של הפיתוח צפויה לעמוד על BCM 21 לשנה (לעומת BCM 16 בשנה לפי תוכנית הפיתוח הקודמת), וזאת לאור העלייה הצפויה בביקושים לגז טבעי בשווקי היעד”.


פי.סי.חץ