אושר תמהיל הפיתוח של מאגר הגז הטבעי לוויתן

אושר תמהיל הפיתוח של מאגר הגז הטבעי לוויתן

עמותת צלול: התוכנית חורגת ממכסת ההפקה והתסקיר הסביבתי שהוגש אינו חושף את ההשפעה האמיתית שתהיה לפיתוח המאגר על הים ובריאות הציבור

 
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בראשות רו”ח אביגדור יצחקי, אישרה את תמהיל הפיתוח של מאגר הגז הטבעי ’לוויתן’. תמהיל הפיתוח הינו מושג המתייחס למיקום מתקני הטיפול בגז - בים או ביבשה, ו/או לחילופין בתמהיל משולב של שניהם.
בפני מליאת המועצה הציג שאול מרידור, מנכ”ל משרד התשתיות הלאומיות את מיקום המתקנים והתמהיל המוצע על פי תוכנית הפיתוח שהוגשה לאישורו - ובהמשך לכך ביקש את אישור המועצה הארצית.
בסיום הדיון בנושא אישרה המועצה הארצית את תמהיל הפיתוח הכולל טיפול מלא על גבי אסדה בים, ללא מתקני טיפול יבשתיים, והזרמה של הגז המטופל למערכת ההולכה הארצית הקיימת והזרמת הקונדנסט המטופל לצנרות דלק קיימות. יצוין כי הדיון התקיים מכוח הוראות תמ”א 37/ח - תוכנית המתאר הארצית לקבלה וטיפול בגז הטבעי מהתגליות בים ועד מערכת ההולכה הארצית, שקודמה במועצה הארצית בשנים האחרונות ואושרה בממשלה בחודש אוקטובר 2014. מטרות התוכנית הן לאפשר את פיתוח תגליות הגז הימיות של ישראל, ומתן בסיס סטטוטורי להקמת מתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי מהתגליות בים, הצנרות וכל המתקנים הנלווים הנדרשים להובלתו למערכת הולכת הגז הארצית.
יו”ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, רו”ח אביגדור יצחקי הביע סיפוק עם אישור תמהיל הפיתוח וציין כי מדובר באבן דרך נוספת בפיתוח מאגרי הגז הישראלים, אשר תאפשר את הגדלת העצמאות האנרגטית של מדינת ישראל והרחבת יתרות אספקת הגז הטבעי באמצעות חיבור צפוני למערכת ההולכה, המתווסף לחיבור הדרומי. מהלך זה, הוסיף רו”ח יצחקי, יביא לקידום פיתוחה הכלכלי של ישראל ושיפור משמעותי של ההיבטים הסביבתיים בתהליך ייצור החשמל והאנרגיה לתעשייה המקומית.
בתגובה אמרה עמותת צלול כי תוכנית הממונה על הנפט חורגת ממכסת ההפקה ושהתסקיר הסביבתי שהוגש אינו חושף את ההשפעה האמיתית שתהיה לפיתוח המאגר על הים ובריאות הציבור. עוד טוענים בעמותה כי תרחישי התקלה שנבחנו מזעריים לעומת תרחישי אסונות מהעולם, ושבמקרה דליפה הזיהום צפוי להגיע לחוף עוד לפני שצוות הטיפול המרוחק יוכל לבלום אותו.
מהתוכנית שנמסרה לצלול למדו בעמותה כי הזכיינים (נובל אנרג’י ושותפותיה) מבקשים להפיק 1.4 מיליון מ”ק/שעה בשלב ראשון, ככל הנראה לצרכי המשק הישראלי, ועוד כמיליון  מ”ק/שעה גז לייצוא - כלומר 2.4 מיליון מ”ק/שעה בעוד שהתמ”א קבעה כי בכל מתחם פעילות תהיה מכסה של 2 מיליון מ”ק/שעה גז בלבד.
בצלול טוענים כי הכמות המבוקשת חורגת מתסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן כחלק מהתמ”א, וכלל את כמויות הקונדנסט והפליטות לאוויר ולים הנובעות מכך, כלומר שהכמויות שמעל 2 מיליון מ”ק / שעה לא נבדקו בתסקיר והשפעתן על הסביבה לא ידועה. טענה נוספת של צלול היא שהשותפות הגישו תוכניות ניהול סביבתיות נפרדות עבור כל מרכיב בתוכנית הפיתוח (לדוגמה צנרת, אסדה, קונדנסט וכ”ו) ועבור כל נושא סביבתי (איכות אוויר, הזרמות לים, סקר קרקעית וכ”ד). בכך נמנעו השותפות מלהבהיר כיצד ישפיע פיתוח שדה לוויתן על הסביבה בראיה כוללת ומקיפה. 
לסיום דורשים בעמותה שהתוכנית תרחיק את האסדה לפחות עוד 5 ק”מ מערבה כדי למנוע מפגע נופי מהחוף. “גם במרחק של 10 ק”מ מהחוף, האסדה יחד עם המנופים והאבוקה תראה היטב, ומיקומה עלול לסלול את הדרך להצבת אסדות נוספות בסמוך”.


פי.סי.חץ