מחירי הגז הטבעי בישראל הם מהנמוכים ב-OECD

מחירי הגז הטבעי בישראל הם מהנמוכים ב-OECD

לראשונה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מפרסם נתונים השוואתיים למחירי הספוט של הגז הטבעי בעולם וכן את מחירי הגז הטבעי לצרכן.

 

המשרד מציג שני מערכי נתונים, האחד השוואה בין ממוצע חודשי של מחירי ה-SPOT היומיים (מחיר קנייה או מכירה נוכחי בעסקאות הנסחרות בשוק המיידי. מדובר במחירים שמשלמים בנמל. על המחיר הנ”ל יש להוסיף את מחיר ההובלה של הגז הטבעי ומחיר הגיזוז שלו) במדינות בהן היקף מסחר משמעותי בגז טבעי ונבחן על פני ארבע שנים וחצי. בניתוח המידע ניתן לראות כי המחירים מאוד תנודתיים, וכי לפני ארבע שנים היו מחירי ה-LNG גבוהים משמעותית באירופה ובארה”ב וכעת הם מתקרבים למחירי הגז טבעי. הירידה במחיר נובעת, בין היתר, מעודף היצע של גז טבעי בארה”ב. יש לציין כי נכון להיום, מדד Henry Hub עומד על 2.85 דולר ל-Mmbtu.
מערך הנתונים השני מציג השוואה של מחיר ממוצע של גז טבעי במדינות ה-OECD. מהנתונים עולה כי צרכני גז טבעי בישראל נהנים ממחיר זול יותר מהצרכנים במדינות ה-OECD. לדוגמא, מחיר ממוצע משוקלל של גז טבעי לכלל התעשייה הישראלית במחצית השנייה של 2015 נאמד בכ-5.25 דולר ליחידת חום (mmbtu) מה שמציב את ישראל  כאחת המדינות בהן מחיר הגז הטבעי  לתעשייה הינו מהנמוכים יחסית למדינות OECD. הנתונים בישראל מושווים לאלו של ה- Eurostat - המפרסמים את נתוני מדינות האיחוד האירופאי הכוללות מסחר, תעשייה וחשמל (נורבגיה למשל לא נכללת בממוצע משוקלל זה) ולנתוני ה-IEA - נתוני הסקטור התעשייתי.
מהשוואת המחירים בין מדינות שונות ב-OECD, ניתן לראות כי מחירי הגז הטבעי בישראל הם מהנמוכים בהשוואה לאותן מדינות (למעט קנדה וארה”ב). לדוגמא, המחיר הממוצע של הגז הטבעי של התעשייה הכבדה בישראל נמצא מתחת לטווח המחירים במדינות אלו, למעט קנדה וארה”ב. המחיר הממוצע של הגז הטבעי של צרכני החלוקה בישראל נמצא בטווח התחתון של המחירים באותן מדינות.
טווח נתוני ה-Eurostat - המחיר העליון הוא המחיר הממוצע המשולם על ידי צרכני הגז הקטנים בכל מדינה. המחיר התחתון הוא ממוצע המשולם על ידי הצרכנים הגדולים בכל מדינה.
המחירים בישראל - המחיר העליון הינו מחיר ממוצע של צרכני החלוקה, המחיר התחתון הוא הממוצע של התעשייה הכבדה המחוברת ישירות לרשת ההולכה. מקור הנתונים: רשות הגז הטבעי במשרד.


פי.סי.חץ