הרווח לבעלי מניות קבוצת דלק זינק ברבעון השני לכ-80 מיליון שקל

הרווח לבעלי מניות קבוצת דלק זינק ברבעון השני לכ-80 מיליון שקל

קבוצת דלק פרסמה את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2016.

 


מהדוחות עולה כי בשורה התחתונה, הרווח הנקי לבעלי מניות החברה הסתכם ב-80 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 22 מיליון שקל לבעלי מניות דלק בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח במחצית השנה עמד על 165 מיליון בהשוואה ל-232 מיליון במחצית הראשונה של 2015.
כלל ההכנסות של הקבוצה ברבעון השני הסתכמו ב-1.43 מיליארד שקל בהשוואה להכנסות בסך של 1.67 מיליארד במקביל אשתקד. סך ההכנסות במחצית הראשונה עמדו על 2.72 מיליארד שקל לעומת 3.21 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.
תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ברווח של כ- 85 מליוני ש”ח, לעומת רווח בסך של כ- 60 מליוני ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח לעומת הרבעון אשתקד נובעת בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט ללקוחות בפרויקט תמר.
תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכמו ברווח של כ-183 מליוני ש”ח, לעומת רווח של כ-127 מליוני ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח וקונדנסט בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת גז טבעי בפרויקט תמר.
במחצית הראשונה של 2016 נכללו הכנסות ממכירת גז ונפט בניכוי תמלוגים בסך של כ-865 מליוני ש”ח לעומת סך של כ-772 מליוני ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מגידול בכמויות הגז הטבעי והקונדנסט הנמכר בפרויקט תמר אשר קוזזה על ידי ירידת המחיר הממוצע של יחידת תפוקת גז טבעי וחבית קונדנסט.
בנוסף, הודיעה החברה כי לאור התוצאות החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד של 80 מיליון שקל לבעלי המניות שישולם בחודש ספטמבר.
קבוצת דלק הינה חברת ניהול החזקות בעלת מגוון השקעות בישראל ובחו”ל. קבוצת דלק  בשליטת יצחק תשובה, פועלת בין היתר בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, תחנות שירותי דרכים, פיננסים וביטוח, רכב, התפלה, תחנות כח וביוכימיה.


פי.סי.חץ