אור אנרגיות תרכוש גז טבעי ממאגר לווייתן

אור אנרגיות תרכוש גז טבעי ממאגר לווייתן

שותפויות לווייתן (דלק קידוחים 22.67%, אבנר חיפושי נפט 22.67%, נובל אנרג’י 39.66% ורציו 15%) חתמו על עסקה למכירת גז טבעי ממאגר לווייתן לחברת אור אנרגיות כח בע”מ.

 


המדובר בעסקה למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן לתקופה של כ- 20 שנים ובהיקף אשר עשוי להגיע, לפי הערכות השותפות, לכ-BCM 8.8 לכל תקופת ההסכם, כאשר הגז ישמש להפעלת תחנת כח אותה אור אנרגיות כח מתעתדת להקים.
היקף ההכנסות המצטבר של ההסכם עשוי להסתכם, לפי הערכות השותפות, בכ-2 מיליארד דולר, בהנחת רכישת כל הכמות החוזית. המחיר נקבע בהתאם לקבוע במתווה הגז.
רק לאחרונה הודיעו השותפויות על חתימת הסכמי המימון לפיתוח מאגר הענק לווייתן, וכן על שורה של הסכמים למכירת גז טבעי מלווייתן שנחתמו, ביניהם ההסכם עם חברת פז, חברת אדלטק ועם תחנת הכח IPM - באר טוביה במשק המקומי וכן ההסכם עם חברת החשמל הירדנית - NEPCO.
 חברת “אור אנרגיות” הינה חברה קשורה של דליה אנרגיות כוח בע”מ, המתעתדת להיות חברת SPC - להקמת תחנת כח בהיקף של כ-600 מגה וואט במחזור משולב.
יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: “לאחר חתימת הסכמי המימון לפיתוח השלב הראשון בלווייתן אנו שמחים לצרף אלינו שותפה ותיקה למהפכת הגז הטבעי בישראל, חברת אור אנרגיות, אשר מצטרפת כלקוחה בפרויקט ההיסטורי של פיתוח מאגר לווייתן. הגז הטבעי מלווייתן מאפשר הקמת תחנות כח נוספות המייצרות חשמל מגז טבעי, ומאפשרות למשק הישראלי לצעוד צעד אחד נוסף אל עבר ייצור נקי, יעיל וחסכוני יותר, ממנו נהנה כולנו”.
אורי לבנשטיין, מנהל שיווק נובל אנרג’י ישראל: “נובל אנרג’י מברכת על העסקה למכירת גז טבעי מלווייתן לתחנת הכח ’אור אנרגיה’. מדובר בעסקה רביעית לשותפות בשוק המקומי ובתחנת כח נוספת שתתבסס על ייצור חשמל באמצעות אנרגיה זולה ונקיה. עסקה זו מקדמת את השותפות בצעד נוסף בדרך להחלטת השקעה סופית בפיתוח מאגר לוויתן”.
איתן מאיר, מנכ”ל אור אנרגיות: “בעלי המניות והצוות הניהולי באור אנרגיה כבר הוכיחו את יכולתם בייזום, תכנון, מימון, הקמה והפעלה של תחנת כוח פרטית הגדולה והיעילה בישראל. אנו יוצאים לדרך הארוכה של הקמת תחנת כוח נוספת, כשלב נוסף בפתיחת תחרות מלאה במשק החשמל הישראלי”.


פי.סי.חץ