משרד האנרגיה קיים כנס בתחום נפט וגז טבעי בטקסס

משרד האנרגיה קיים כנס בתחום נפט וגז טבעי בטקסס

 

משלחת בראשות מנכ”ל משרד האנרגיה, שאול מרידור, קיימה Road Show ביוסטון, טקסס בו לקחו חלק כ-30 חברות בינלאומיות, העוסקות בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי, במטרה לעודדן להשתתף בחיפושי נפט וגז טבעי במים הריבוניים והכלכליים של ישראל.
בין החברות המשתתפות בכנס ניתן למצוא חברות גדולות בתחום כגון:ExxonMobil Pemex, ConocoPhillips, EOG Resources ו-Chevron, וכן חברות נוספות העוסקות בתחומי הייעוץ, הפיננסים והמדיה. 
המשרד הציג בכנס את שטחי החיפושים המוצעים, עיקרי ההליך התחרותי, התנאים המקצועיים והפיננסיים הנדרשים מהקבוצה ומהמפעיל וכן רקע גאולוגי, הערכת העתודות המשוערות וסקירת השווקים העתידיים לגז טבעי באזור מזרח הים התיכון. 
בנוסף, במהלך הביקור התקיימו פגישות עם חברות הקידוח המעוניינות להשתתף בהליך התחרותי.
שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: ״הרודשואו ביוסטון, אליו אנו מתכוננים זמן רב, התנהל בראשות מנכ”ל משרדי, שאול מרידור, באופן מוצלח ומקצועי ולשמחתי מעורר עניין רב. בנוסף לעשרות נציגי חברות המשתתפים בכנס, נערכות פגישות בשולי הכנס עם נציגי חברות שונות, שהביעו עניין רב במשק האנרגיה הישראלי, ושיתפו בכוונתן להשתתף בהליך התחרותי, וכן את האופטימיות שלהן בנוגע למציאת שדות גז נוספים בישראל״.
פתיחתו המחודשת של הים לחיפושים, עליו הכריז שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, לפני כשבועיים מתבצעת באמצעות הליך תחרותי, אשר יסתיים ברבעון הראשון של שנת 2017. במסגרת ההליך מוצעים 24 בלוקים הממוקמים במים הכלכליים של ישראל, שבהם ניתן למצוא כ-6.6 מיליון חביות נפט, וכ-2,317 מיליארד מטרים רבועים של גז טבעי.
מידע שוטף, מסמכים ועדכונים בנוגע להליך פתיחת הים ניתן למצוא באתר ייעודי בכתובת energy-sea.gov.il.


פי.סי.חץ