אושר קידוח ”לוויתן 7” בתקציב של 71 מיליון ד’

אושר קידוח ”לוויתן 7” בתקציב של 71 מיליון ד’

 

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט דיווחו כי שותפי לוויתן החליטו על אישור תקציב בהיקף של כ- 71 מיליון דולר לביצוע קידוח “לוויתן 7” בנוסף לקידוח “לוויתן 5”, עליו הכריזו השותפות בשלהי 2016, כל זאת בהתאם לתוכנית הפיתוח של שדה לוויתן. קידוח “לוויתן 7” הינו קידוח פיתוח והפקה, אשר עתיד להשתלב במערך ההפקה במאגר לוויתן.
ההחלטה לקדוח את “לוויתן 7” התקבלה בהמלצתה של נובל אנרג’י, מפעילת הקידוח, לבצע במועד זה את קידוח “לוויתן 7” ברצף אחד (batch) עם קידוח “לוויתן 5”, על מנת להוזיל ולייעל את פעילות הקדיחה בשני הקידוחים האלו.
אסדת הקידוח אשר תקדח את “לוויתן 7” היא ה-Atwood Advantage, הפועלת בימים אלו בקידוח הפיתוח וההפקה “תמר 8” ועתידה לסיימו בשבועות הקרובים.
הקידוח מצוי כ-120 ק”מ מערבית לחיפה, במקום בו עומק הים כ-1,630 מטרים. המאגר מצוי בעומק של כ-3.5 ק”מ מקרקעית הים, וקידוחו צפוי להתבצע בשלושה מקטעים:
בשלב הראשון, ייקדח החלק העליון של קידוח “לוויתן 7” עד לעומק של כ-2,900 מטרים מפני הים; בשלב השני ייקדח קידוח “לוויתן 5” עד לעומק סופי של כ-5,200 מטרים מפני הים; בשלב השלישי ייקדח חלקו התחתון של קידוח “לווייתן7”, עד לעומק סופי של כ-5,100 מטרים מפני הים.
קידוחי לווייתן יושלמו ויחוברו למערכת ההפקה במועד אחר, בהתאם לתוכנית הפיתוח. שכבות המטרה בקידוח הינן מגיל “אוליגו-מיוקן” גיל ממוצע של למעלה מ-25 מיליון שנה.
במהלך הקידוח תילקח דגימת סלע גלילית באורך עשרות מטרים משכבות הקרקע העמוקות, שתועלה לאסדה ומשם למעבדות, לצורך בדיקות גיאולוגיות והנדסיות שונות. באמצעות חקר שכבות הסלע ובדיקות נוספות שנעשות במהלך הקדיחה (“לוגים”), ניתן לשפר את תחזיות מודל הזרימה של המאגר ואורך חיי המאגר עשרות שנים קדימה.
יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר: “הביצוע המואץ של קידוח “לוויתן 7”, בנוסף ובסמוך לקידוח “לוויתן 5”, יאפשר לנו לקבל מידע נוסף על מאגר לוויתן ועוצמתו, וכן על הפוטנציאל לגז טבעי נוסף באגן כולו. נמשיך לקדם את הפרויקט על מנת להזרים גז למשק הישראלי לפני סוף שנת 2019”.


פי.סי.חץ