פז תרכוש גז טבעי בהיקף 700 מיליון דולר

פז תרכוש גז טבעי בהיקף 700 מיליון דולר

 

חברת האנרגיה פז הודיעה לבורסה על השלמת כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם לאספקת גז טבעי מן הקידוח שבשליטת שותפות לוויתן לבית הזיקוק באשדוד.
במסגרת העסקה תמכור שותפות לוויתן לחברת פז גז טבעי בהיקף כולל של כ-3.12 מיליארד מטר מעוקב במשך 15 שנה. זאת, תמורת כ-700 מיליון דולר. 
התנאים המתלים שנדרשו לצורך השלמת העסקה הענקית כללו אישות תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן, קבלת רישיון למערכת הולכת הגז הטבעית ממאגר לוויתן בהתאם לחוק משק הגז הטבעי וקבלת החלטת השקעה סופית על-ידי שותפות לוויתן.
על-פי ההסכם שנחתם בין הצדדים בנובמבר 2016, תוכל חברת פז להקטין את הכמות השנתית המינימלית של גז שתצרוך לכמות השווה ל-50% מן הצריכה השנתית הממוצעת שלה ב-3 השנים שקדמו למועד מימוש אופציית הצמצום הזאת.
עוד נקבע כי מחיר הגז הטבעי יוצמד בחלקו למחיר חבית ברנט ובחלקו לתעריף ייצור החשמל, כפי שזה ייקבע מעת לעת על-ידי רשות החשמל.
במקביל נודע כי פז מכרה לאחרונה גז טבעי לחברת החשמל במחיר זול יותר מזה שחברת החשמל משלמת לבעלי מאגר תמר. מדובר בכמות קטנה שאינה מהותית לאף אחת מהחברות, מה שהדיר את מהות העסקה מדיווחי החברות לבורסה, אבל אף אחד מהצדדים לא מכחיש שמחיר המכירה היה זול ממה שחברת החשמל משלמת היום למאגר תמר (כ-5.8 דולר ליחידת אנרגיה), כאשר ההנחה מגלמת תמחור זול בכמה אחוזים בודדים.


פי.סי.חץ