חברות הגז המצריות ישלמו שני מיליארד ד’ לחברת החשמל

חברות הגז המצריות ישלמו שני מיליארד ד’ לחברת החשמל

 

חברת החשמל מדווחת, כי בית המשפט העליון בשווייץ דחה את ערעורן של חברות הגז המצריות EFAS ו-EGPC, והורה להן לשלם לה 2 מיליארד דולר. שתי החברות הגישו ערעור על פסק הבוררות של מוסד הבוררות הבינלאומי בפריז, שניתן בדצמבר 2015.
פסק הבוררות חייב את שתי החברות לשלם סכום זה, הכולל ריביות והוצאות, לאחר שלא עמדו בהתחייבויותיהן לספק לחברת החשמל גז טבעי. ההזרמה הופסקה בעשור הקודם, לאחר שורה של פיגועים בצינור המוביל את הגז ממצרים לישראל דרך חצי האי סיני.
חברת החשמל טענה, כי הפרת ההסכם בידי החברות המצריות אילצה אותה לייצר חשמל באמצעות סולר ומזוט, שהם יקרים יותר ומזהמים יותר. לצידה של חברת החשמל הגישה את התביעה חברת EMG שבבעלות יוסי מימן, אשר מולה חתמו החברות המצריות על החוזה, וגם היא תקבל פיצוי ניכר.
ההסכם לאספקת הגז ממצרים נחתם באוגוסט 2005 בין חברת החשמל לבין EMG ושתי החברות המצריות שהיו שותפותיו של מימן בבעלות ושסיפקו בפועל את הגז. בספטמבר 2011 החליטה חברת החשמל להפעיל את סעיף הבוררות בהסכם, בשל השיבושים המתמשכים באספקה, שתחילתם כאמור בפיגועים והמשכם בהפסקתה בשל ההפיכה האיסלאמיסטית במצרים.
חברת החשמל תבעה פיצוי של 4.15 מיליארד דולר. 
המוסד לבוררות קבע, כי שתי החברות המצריות הפרו את התחייבויותיהן וחייב אותן בתשלום פיצוי של 1.78 מיליארד דולר, בתוספת ריבית והוצאות אותן העריכה חברת החשמל ב-265 מיליון דולר. 
הערעור לבית המשפט הוגש בפברואר אשתקד.
חברת החשמל סיימה את שנת 2016 ברווח נקי של 856 מיליון שקל, ואת שנת 2015 - ברווח של 341 מיליון שקל. תוספת הכנסה של קרוב ל-8 מיליארד דולר, משמעותה תוספת רווח של כ-6 מיליארד שקל, אם כי מדובר במידה רבה במחיקת הפסדי עתק שהיו לחברה בשנים הקודמות, בשל השימוש במזוט ובסולר כפי שטענה בתביעתה.


פי.סי.חץ