שטייניץ סרב להאריך את אחזקת בעלות הזכויות ברישיון חנה

שטייניץ סרב להאריך את אחזקת בעלות הזכויות ברישיון חנה

 

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, דחה את ערעורם של בעלי הזכויות ברישיון חנה בו ממוקם מאגר הגז "דולפין", מאגר שכלכליות הפיתוח שלו מוטלת בספק. 
הערעור הוגש לאחר שלפני כשנה הודיע הממונה על ענייני הנפט במשרד למחזיקי הרישיון, חברות נובל, דלק ורציו, כי עקב אי מציאת כמות מסחרית של גז טבעי ברישיון, אין באפשרותו להכיר בו כתגלית מסחרית, המאפשרת הענקת חזקה שתוביל לפיתוח השדה ולהפקת גז טבעי ונפט ממנו, כפי שביקשו בעלי הזכויות לאחר שביצעו קדיחה וסקרים. על פי חוק הנפט הקיים, שר האנרגיה הוא הסמכות אליו פונים כדי לערער על החלטות הממונה על הנפט.
רישיון חנה, רישיון ימי לחיפושי נפט וגז טבעי ניתן בתאריך 15.12.08 לחברות דלק, נובל ורציו והוארך בהמשך מספר פעמים. כשנתיים וחצי לאחר הענקת הרישיון, החלו החברות בביצוע קידוח חיפוש בשטח הרישיון, וב-27.2.14 הגישו המחזיקים ברישיון בקשה להכרה בתגלית במאגר דולפין בשטח הרישיון.
תוצאות הקידוח הוכיחו כי במאגר קיים היקף גז קטן מאד, הנע בין 2 ל-3 BCM, ולפיכך כלכליות הפיתוח שלו מוטלת בספק. אף על פי כן, ציינו במשרד האנרגיה, ניתנו לחברות הזדמנויות לבסס בפני הממונה על ענייני הנפט את עמדתם בדבר כדאיות פיתוח המאגר, ולפיכך בדבר קיומה של תגלית. זאת באמצעות הגשת נתונים, התחייבויות, תוכניות פיתוח ותחשיבים שונים, כאשר לאורך תקופה זו הוארך רישיונם של המערערים. ביום 15.12.15 הגיעו לקיצן 7 השנים שהן התקופה המקסימאלית האפשרית להחזקת רישיון חיפוש בהתאם לחוק הנפט ללא הכרה בתגלית. ב-21 ליולי 2016 הודיע הממונה למערערות כי הממצאים במאגר אינם מאפשרים הכרזה על תגלית. 
בעלי הזכויות ערערו על החלטת הממונה וכעת, דחה השר את הערעור, בין היתר מכיוון שלא השתכנע כי ישנה כדאיות כלכלית בפיתוח של מאגר קטן במיוחד במים עמוקים בהתחשב בעלויות הכרוכות בכך. 
בהחלטתו כתב השר שטייניץ כי "החלטתי לדחות מכל וכל את הערעור. להבנתי, מן הראוי היה במקרה זה אף להטיל על המערערות הוצאות כבדות לטובת המדינה ואולם הובהר לי שהמצב החוקי הנוכחי אינו מאפשר לי לנקוט צעד זה".

*בתמונה - שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ


פי.סי.חץ