80 מיליון שקל לחיבור גז טבעי בכל הארץ!

80 מיליון שקל לחיבור גז טבעי בכל הארץ!


משרד האנרגיה מסייע לצרכנים מרוחקים להתחבר לגז הטבעי. המשרד מפרסם בימים אלה מכרז המאפשר לצרכנים מרוחקים להתחבר בקלות רבה יותר למערכות חלוקת הגז הטבעי בישראל. במסגרת המכרז יינתנו מענקים שיבטלו בעבור הצרכנים העתידיים את תוספת התשלום שהיו נאלצים לשלם כ"תוספת דמי חיבור לצרכן מרוחק". סך המענקים יעמוד בשלב הראשון על 40 מיליון שקל והמשרד יבחן את האפשרות להגדילו ב-40 מיליון שקלים נוספים. 
הבקשה למענק תוגש על ידי בעל רישיון החלוקה עבור מקטע שעתיד לחבר צרכן או קבוצת צרכנים לרשת חלוקה. היקף הצריכה השנתית של הצרכן המרוחק או ההיקף המצטבר של כלל הצרכנים בקבוצת צרכנים מרוחקים, שעתידים להתחבר למקטע החלוקה יעמוד, לכל הפחות, על 150,000 מ"ק, לכל ק"מ קו חלוקה שיקבע עבור אותה בקשה. 
המענקים הללו יקדמו את רשתות החלוקה למעלה ממאה קילומטרים לעבר הצרכנים המרוחקים. קווי החלוקה החדשים ישלבו צרכנים חדשים במערכת ויקרבו את הגז הטבעי לכל קצוות הארץ.

*בתמונה - הנחת צנרת גז. צילום: ליאוניד ליבשיץ. רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות


פי.סי.חץ