בג

בג"צ: התביעה הייצוגית נגד שותפות הגז לא תימחק

שותפות תמר בתגובה על ההחלטה: כך נהוג בעולם בקביעת מחירים ועריכת חוזי גז

 

בית המשפט העליון דחה את ערעור שותפות הגז תמר על החלטת בית המשפט המחוזי, וקבע פה אחד כי ניתן לתבוע ייצוגית את שותפויות הגז על גביית מחיר מונופוליסטי. תחילתה של פרשה בחודש יוני 2014 כאשר הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות הגז בטענה כי מחיר הגז הטבעי שאותו הן גובות הוא מחיר מונופוליסטי מופרז, וכי "מחירו ההוגן" של גז טבעי עומד על 2.34 דולר ליחידת חום - פחות ממחצית המחיר שנקבע בהסכם. מדובר בייצוגית בהיקף של 40-50 מיליארד שקלים.
עם זאת, קבע בית המשפט העליון כי על בית המשפט המחוזי לדון שוב בקביעתו ולפיה השותפות לא נהנית מהגנת סעיף 6 לפקודת הנזיקין בכל הנוגע להסכם מכירת הגז לחברת החשמל.
בעוד בקשת אישור התביעה הייצוגית מתבררת, הוקם צוות ממשלתי בראשותו של ראש המועצה הלאומית לכלכלה דאז, הפרופסור יוג'ין קנדל, שמטרתו הגדרת מתווה לשוק הגז. המתווה אושר ע"י המשלה ואמנם נתקבל בהתנגדות בג"צ אך לאחר שינוי מסוים יצא לדרך. בנקודת זמן זו, בחרו חברות הגז (נובל אנרג'י, דלק, ישראמקו ורציו) לערער לבג"צ על אותה תביעה ייצוגית בגין גביית מחיר מונופוליסטי לכאורה, וזאת בטענה כי הדברים נידונו בבג"צ כחלק מאישור מתווה הגז ונדחו.
בתביעה הייצוגית נטען שהמחיר אותו גובה שותפות תמר מחברת החשמל על הגז הטבעי אותו היא מספקת לחברה הוא מחיר מופרז.
יו"ר המחנה הציוני, אבי גבאי הגיב על החלטתו של בית המשפט העליון, וטען כי "מתווה הגז מתפרק. בג"ץ אומר בעצם שחברות הגז יכולות לגבות מחיר סביר ולא את המקסימלי והלא סביר שנקבע במתווה", אמר גבאי. יו"ר המחנה הציוני הוסיף, "כמי שמכיר את המספרים והעובדות אני בטוח שאנחנו בדרך להפחתה משמעותית במחירי הגז".
בתגובה מסרה שותפות תמר: "החלטת בית המשפט העליון לאפשר דיון בלבד בעצם הבקשה לתובענה ייצוגית כנגד שותפות תמר אינה משנה את ביטחוננו המוחלט בכך שמדובר בבקשת סרק שדינה להידחות על הסף. הטענות המופיעות בבקשה מופרכות מיסודן, אינן עולות בקנה אחד עם העובדות ומנותקות לחלוטין מהפרקטיקות הנהוגות בעולם לקביעת מחירים ועריכת חוזים של גז טבעי.
מאז אישור מתווה הגז ואסדרת משק הגז המקומי החלה ישראל לשקם את הפגיעה הרבה שנגרמה למוניטין שלה בקרב שחקנים רבים בזירות הפיננסים והאנרגיה העולמיות. אנו משוכנעים שכברת הדרך שנעשתה לא תימחק.
"אכן סברנו שיש להימנע מקיום הדיון המקדמי בביהמ"ש המחוזי, אך משנתקבלה החלטה פרוצדורלית לקיימו ניגש אליו בביטחון מלא שביהמ"ש יקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ועמדתנו וידחה כמתבקש את הבקשה לתובענה כייצוגית. רק בשבוע האחרון הבינו אזרחי ישראל כמה משמעותית תרומת הגז הטבעי להוזלת מחירי החשמל והפחתת רמות זיהום האוויר בישראל.
"לגישתנו בית המשפט העליון התווה לבית המשפט המחוזי את הדרך בקובעו בסעיף 22 כדלקמן: "בענייננו, ההסכם של המבקשות עם חברת החשמל נבחן על ידי רשות החשמל שהחליטה להכיר בעלויות רכישת הגז שנקבעו בו. כמו כן נבחן ההסכם על ידי רשות ההגבלים העסקיים שהעניקה לצדדים פטור מהסדר כובל ביחס אליו וממשלת ישראל אישרה אותו אף היא. שלושת האישורים, שניתנו כשלושה חודשים לאחר שנחתם ההסכם, היוו תנאי לכניסתו לתוקף בהתאם לסעיף 3.1.2 הקבוע בו. בעקבות ההערות של רשות החשמל ורשות ההגבלים העסקיים אף נערכו בהסכם תיקונים".


פי.סי.חץ