חברת החשמל תובעת את חמ”י בסך 531 מיליון שקל

חברת החשמל תובעת את חמ”י בסך 531 מיליון שקל

חברת החשמל הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד חברת החשמל של מזרח ירושלים (“חמ”י”) על סך של כ-531 מיליון ש’’ח, בגין יתרת חובות של חמ”י לחברת החשמל.

חברת החשמל הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים, נגד חברת החשמל של מזרח ירושלים (“חמ”י”) על סך של כ-531 מיליון ש’’ח, בגין יתרת חובות של חמ”י לחברת החשמל.  במסגרת תביעה זו נתבעת חמ”י לשלם לחברת החשמל את התשלומים בגין החשמל שסופק לה לבקשתה עד לחודש אוקטובר 2013, אשר בגינו לא שילמה חמ”י עד היום. 
חברת החשמל בוחנת את האפשרות להגיש תביעה בגין יתרת החוב של חמ”י. בנוסף, חברת החשמל בוחנת צעדיה לגבי חוב הרשות הפלסטינית ותשוב ותדווח בנדון ככל שיידרש. 
מחברת החשמל נמסר כי התביעה הוגשה “לאחר שכלו כל הקיצין”. לטענתם, במהלך השנים האחרונות, פנתה החברה פעמים רבות לחמ”י, הן בכתב והן בעל פה במסגרת שיחות טלפוניות או במהלך פגישות, בדרישה כי תשלם את חובותיה ותחל לשלם את חשבונות החשמל כסדרם. 
במסגרת זאת, הדגישה חברת החשמל בפני חמ”י כי אי תשלום החוב פוגע באופן משמעותי בחברת החשמל ומסב לה נזקים רבים. לפיכך, ציינה חברת החשמל, כי אם חוב החשמל לא ישולם, בכוונתה לנקוט נגד חמ”י בכל האמצעים שידרשו.
במהלך החודשים האחרונים התקיימו מגעים אינטנסיביים בין נציגי חמ”י, נציגי הרשות הפלסטינית ונציגי חברת החשמל, בניסיון למצוא פתרון אשר יאפשר פירעון מלוא החובות. למרבה הצער, ניסיונות אלו לא צלחו בשלב זה. לפיכך, לא נותרה לחברת החשמל ברירה אלא להגיש לבית המשפט כתב תביעה.


פי.סי.חץ