חברת החשמל תשתמש במים בורוניים הזולים פי 5 ממים שפירים

חברת החשמל תשתמש במים בורוניים הזולים פי 5 ממים שפירים

חברת החשמל תעשה שימוש במים בורוניים בפרויקט הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין.

חברת החשמל תעשה שימוש במים בורוניים בפרויקט הפחתת פליטות בתחנת הכוח אורות רבין. השימוש במים אלה נחשב כחסכוני פי 5 ממים שפירים. שווי 1 מ”ק מים בורוניים הינו 1.4 ש"ח לעומת כ-7 ש"ח עבור מי מקורות שפירים.
מים בורוניים הינם תוצר לוואי של מתקן ההתפלה חדרה אשר כיום נפלטים לים. מים בורוניים הינם אסורים לשתייה, אסורים להשקיית גידולים חקלאיים ואסורים להזרמה לביוב. עם זאת, המים מותרים לשימוש רק במתקנים תעשייתיים, להזרמה לים או שניתן לאדות אותם.
חברת החשמל בדקה את האפשרות לשימוש במים בורוניים במתקן פרויקט הפחתת הפליטות בתחנת הכוח אורות רבין בניסוי מעבדתי ונמצא כי המים מתאימים לתפעולם הרצוף של הסולקנים, ואינם מזיקים לתהליך ולציוד.
הסולקנים F.G.D - Flue Gas Desulphurization - הינם מתקנים אשר באמצעותם מסלקים את הגופרית הדו-חמצנית, הנפלטת מתהליך שריפת הפחם. פעולת הסולקן מבוססת על תהליך ספיחה של הגופרית הדו-חמצנית על אבן גיר (טחון) מומסת במים. בשל תהליך הספיגה “הרטובה”, הגזים הנותרים רוויים באדי מים ולכן נצפה בפלומה לבנה מפתח הארובה, הנובעת מרטיבות גזי הפליטה ומהטמפרטורה היחסית נמוכה.
הפלומה הלבנה אינה עשן, אלא עדות להצלחת התהליך ועבודתם התקינה של הסולקנים. למעשה הסולקנים יפחיתו בכ–90% את פליטת הגופרית ובכך יתרמו לאוויר נקי יותר.
בעקבות הבדיקה נחתם חוזה לרכישת מים בורוניים בכמות של כמיליון מ”ק בשנה ממתקן ההתפלה חדרה. מתקן זה הינו הגדול מסוגו בעולם וממוקם בצמוד לתחנת הכוח אורות רבין.
 


פי.סי.חץ