חיסכון של 3.2% בצריכת האנרגיה של בנק הפועלים

חיסכון של 3.2% בצריכת האנרגיה של בנק הפועלים

בנק הפועלים מפרסם זו השנה השביעית ברציפות את דוח הקיימוּת והאחריות החברתית ואת עמידתו במחויבותו בנושאים אלה במהלך שנת 2013.

בנק הפועלים מפרסם זו השנה השביעית ברציפות את דוח הקיימוּת והאחריות החברתית ואת עמידתו במחויבותו בנושאים אלה במהלך שנת 2013.
השנה הרחיב הבנק את הפעילות בתחום פתרונות מימון בתחומי הקיימות (כמו אנרגיה סולארית, התפלת מים, תחנות כוח מופעלות בגז, מפעלי למחזור פסולת ועוד). סך היקף האשראי למימון הסביבתי עמד על כ-8.15 מיליארד שקלים.
עוד מדגיש הבנק כי הצליח השנה להביא לחסכון שנתי של 3.2% בצריכת האנרגיה שלו. בנוסף, הבנק רשם, נכון לסוף שנת 2013 חיסכון מצטבר של כ-150 מיליון דפי נייר, החל מ-2009 ומעל ל-5,200 טונות נייר החל משנת 2007, בזכות תהליכים שאומצו במטרה לצמצום השימוש בנייר ולשיפור ופישוט השירות ללקוחות הבנק.
 על-פי הדוח העמיד בנק הפועלים, בניהולו של ציון קינן לטובת העסקי קטנים אשראי של 26.2 מיליארד שקלים, והקצה סכום ייעודי של כ-2.15 מיליארד שקלים למגזר זה. ביום העסקים הקטנים, שנערך זו השנה השנייה, השתתפו כ-35,000 בתי עסק ומאות אלפי לקוחות. 
בתחום הקהילה הגיעה השקעת בנק הפועלים השנה ל-46 מיליון שקלים בתרומה כספית ובהתנדבות של כ-3,200 מעובדיו באופן קבוע במהלך השנה. סך ההשקעה המצרפית של הבנק בקהילה בשנים 2013-2004 הגיע ל-409 מיליון שקל. 


פי.סי.חץ