חברת החשמל הנפיקה אג”ח ב-1.25 מיליארד דולר

חברת החשמל הנפיקה אג”ח ב-1.25 מיליארד דולר

אגרות החוב אשר יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב, הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של 5 מיליארד דולר שמתוכם גייסה החברה 2 מיליארד דולר בשנים 2008 ו-2009 ועוד 1.4 מיליארד דולר ב- 2013.

חברת החשמל השלימה בהצלחה הנפקת של אגרות חוב באירופה ובארה”ב בסך כולל של 1.25 מיליארד דולר. אגרות החוב אשר יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב, הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של 5 מיליארד דולר שמתוכם גייסה החברה 2 מיליארד דולר בשנים 2008 ו-2009 ועוד 1.4 מיליארד דולר ב- 2013.
ערב ההנפקה הודיעה חברת החשמל כי תנפיק עד 25% מהון המניות של החברה במסגרת תוכנית המדינה להנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות. התכנית הינה “תכנית רב שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות”, ונובעת לאור החלטת הקבינט חברתי-כלכלי מ-5 באוקטובר להנפיק בבורסה מניות מיעוט בעשר החברות הממשלתיות הגדולות בישראל. ההנפקות אמורות להכניס לקופת המדינה 15 מיליארד שקל, להערכת רשות החברות.
בנוסף, החליט הקבינט, כי במסגרת התכנית, יחלקו החברות הלוקחות בה חלק, כמו גם חברת החשמל, דיבידנד לתקציב המדינה בסך 500 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2015-2017.
“תוצאות ההנפקה המצוינות מעידות על האמון הרב שהמשקיעים המוסדיים מהמובילים בעולם רוחשים לחברת החשמל’, אמר יפתח רון טל, יו”ר חברת החשמל.
אלי גליקמן, מנכ”ל החברה: “בהנפקה השתתפו, לראשונה, גופים מוסדיים מהגדולים בעולם בביקושים גבוהים מאוד. התזמון של ההנפקה היה מושלם ותרם גם הוא לתוצאות המצוינות”.


פי.סי.חץ