רשות החשמל אישרה מכסה נוספת לאנרגיה מתחדשת

רשות החשמל אישרה מכסה נוספת לאנרגיה מתחדשת

רשות החשמל פרסמה לשימוע ציבורי הענקת מכסה תעריפית עסקית חדשה למשק החשמל הישראלי, השווה בגדולה לכלל המכסה שהותקנה במתקנים אלו בשנים 2013-2014.

 המדובר בהסדרה של עודפים שלא נוצלו במכסות הקודמות ומאפשרת לתעשיית האנרגיה הירוקה אופק והמשכיות רגולטורים.
מדובר ב-20 מגה וואט שיזכו לתעריף מובטח של כ-55 אגורות לכל קילוואט שעה (כולל מע”מ), כאשר המכסה מיועדת לעסקים קטנים או בתים שיתקינו על גגם מתקן סולארי קטן (בהספק של עד עד 50 קילוואט לשעה).
בהודעת הרשות נמסר כי התעריף חושב על פי “בסיס נתוני עלויות ציוד והתקנה כמתואר לעיל, אשר התקבלו מחברת בלומברג (BNEF) וכן ממקורות חיצוניים. מטרת התעריף היא לאזן עלויות הקמה, תפעול, ומימון, תוך הבטחת תשואה נאותה ליזם, במטרה להבטיח כדאיות כלכלית של הקמת מתקנים אלו בתעריף המינימאלי המאפשר זאת”.
למרות המכסה החדשה, חלק מהיזמים בענף מתלוננים שההסדרה החדשה לא תציל את הענף, משום שלטענתם התעריף הנמוך שחברת החשמל תשלם לבעלי המתקן, לא יהיה כדאי.


פי.סי.חץ