חברת חשמל תפצה אזרחים אשר יסבלו  מניתוקי חשמל ארוכים

חברת חשמל תפצה אזרחים אשר יסבלו מניתוקי חשמל ארוכים

בהחלטה ראשונה מסוגה זו, הגדירה מחדש רשות החשמל את הקריטריונים בהם נדרשת חברת החשמל לעמוד ביחס לטיב ואמינות אספקת החשמל אותו היא מספקת לציבור הרחב.

על מנת לאכוף קריטריונים אלה בפועל, קבעה הרשות  מנגנון פיצוי ראשון מסוגו, אשר חברת החשמל וספקי חשמל חיוני יחוייבו לשלם ישירות לצרכנים  במקרים בהם יסבלו מניתוקי חשמל ארוכים במיוחד, מעבר לזמן שהותר.
על-פי החלטת רשות החשמל, צרכן החשמל יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין הפרעות באספקת החשמל החורגות מרמה סבירה, בהתאם למתח אליו מחובר הצרכן. הפיצוי משתנה בין צרכנים המקבלים אספקת חשמל בקווי מתח גבוה - קווים בהם מתקיימות מרבית  בעיות אמינות אספקת החשמל בישראל, זאת בגין רגישות לפגעי מזג אוויר, חבלות והתיישנות - לעומת  צרכנים המקבלים אספקת חשמל בקווי מתח נמוך, בהם אמינות אספקת החשמל גבוהה יותר.
הסדר זה ייכנס לתקפו החל מיום מ-1.1.2015. על-פי נוסח ההסדר, צרכן מתח נמוך [מרבית משקי הבית] אשר לא קיבל אספקת חשמל במשך 24 שעות רצופות באירוע חד פעמי, או במשך 48 שעות במצטבר על פני שנה קלנדרית, יהיה זכאי לפיצוי מחברת החשמל בהתאם לגובה הצריכה השנתית הממוצעת שלו ובגובה 1.8 ש"ח לכל קוט"ש. צרכן מתח גבוה אשר לא קיבל אספקת חשמל במשך 20 שעות רצופות במסגרת אירוע חד פעמי, או במשך 40 שעות במצטבר על פני שנה קלנדרית, יהיה זכאי לפיצוי זהה.  מספר שעות זה נקבע בהסתמך על ניתוח הנתונים הסטטיסטיים של בעיות אספקת החשמל במשק לאורך העשורים האחרונים, ובהתאם לאמות מידה בינלאומיות.
התעריף המוצע כפיצוי לצרכנים הינו עלות ייצור בגנראטור דיזל המקובלת בשוק, הנאמדת בכ-1.8 ש"ח לכל קוט"ש מיוצר. למעשה, מגלם הסכום את העלות האלטרנטיבית של הצרכן לאספקת חשמל לו היה ברשותו גנראטור, לו הוא נדרש בהעדר שירות ראוי מצד חברת החשמל. הפיצוי יינתן לכל צרכן העומד בקריטריונים, החל מהשעה הראשונה לתחילתו של אירוע ניתוק החשמל, ובתלות בגובה הצריכה השנתית הממוצעת של הצרכן לפי רמת המתח וגודל החיבור שלו. 
גובה הפיצוי יעמוד על 0.5% מהחשבון החודשי הממוצע לכל שעת הפסקה. כך, לדוגמא, משק בית בעל חשבון חשמל ממוצע בגובה 500 ש"ח, יקבל על הפרעה של 24 שעות פיצוי בגובה 60 ש"ח - כ-12% מגובה החשבון הממוצע. על הפרעות שנתיות באורך 48 שעות ויותר, יקבל משק הבית פיצוי בגובה 120 ש"ח (24% מהחשבון הממוצע).
 


פי.סי.חץ