חברת החשמל הקימה מערכת שליטה ובקרה מתוחכמת לניהול צוותים

חברת החשמל הקימה מערכת שליטה ובקרה מתוחכמת לניהול צוותים

חברת החשמל הקימה באמצעות חברת TSG מערכת שליטה ובקרה מתוחכמת לניהול צוותי משימה שונים בכלל וצוותי תיקון תקלות ברשת החשמל בפרט -מערכת “מגדלור”.

המערכת פותחה כחלק מחיזוק מערך השגרה והחירום של חברת החשמל, היערכותה למצבי קיצון ויישום הפקת הלקחים של אירועי סערת דצמבר 2013.
 מערכת מגדלור הינה מערכת שליטה ובקרה תקשורתית, שמטרתה לשפר את השירות הניתן ללקוחות חברת החשמל. המערכת מאפשרת הפעלה ומתן תמונה רחבה בזמן אמת  בין צוותי העבודה בשטח לדרג הניהולי. היא מבוססת על מכשירים ניידים מתוחכמים טכנולוגית, מוקשחים ומאפשרים עבודה בתנאי שטח שונים ומאתגרים. עמדות העבודה הניידות משדרות נתונים מהצוותים בשטח, למרכזי שירות הלקוחות - 103, ולדרג הניהולי וקולטות הנחיות מדרג הניהול להפעלת הצוותים.
יוסי שנק, סמנכ”ל תקשוב של חברת החשמל: “מערכת מגדלור, הינה מערכת המבוססת על אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ומטרתה, בראש ובראשונה, לשפר את רציפות מתן השירות ללקוחות. המערכת גמישה, אמינה ושרידה בתנאי שטח ותקשורת משתנים ותומכת בפועל בייעול תהליכי קבלת ההחלטות בחירום. המערכת תצטרף כחוליה חשובה נוספת של קבוצת מערכות אשר נותנות מענה לשיפור ניהול אירועים מורכב של כוח אדם, ציוד, מערכות חשמל ותקשורת בשגרה ובחירום, תוך שיפור רמת השירות ללקוחות החברה, ייעול הפעילות והגברת הבטיחות של עובדי החברה”.
גלי מיכאלי, סמנכ”ל ומנהל חטיבת HLS בחברת TSG: “מערכת מגדלור הינה מערכת חדשנית לשליטה, בקרה והנחייה של צוותי השטח בחברת חשמל בעת שגרה ובהינתן חרום. יכולת אשר נועדה לשפר את רציפות התפקוד והשרות ללקוחות ומבוססת בין השאר על היכולת אשר פותחה לפיקוד העורף במסגרת פרויקט שו”ב לעורף לאומי.
“המערכת, אשר תומכת בהפעלת הצוותים מסביב ליממה ובתנאי שטח ותקשורת קיצוניים, מבוססת על יכולות החברה והניסיון שהצטבר לאורך שנים בפרויקטים מוצלחים ברמה הלאומית, כגון שליטה ובקרה לעורף לאומי  של פיקוד העורף ובמגזר העסקי. היכולת החדשה מאפשרת תהליך קבלת החלטות בכל הרמות על בסיס תמונה מצב עדכנית, העברת הנחיות לצוותים וייעול תהליכי העבודה.
“אתגר התפעול הרציף בכלל תנאי העבודה והשטח ובשילוב האיומים הייחודיים למדינת ישראל מחייב יכולת חדשנית, אמינה, שרידה, גמישה אשר יכולה לפעול בשיתוף פעולה עם גורמים וכוחות נוספים. חברת TSG נענתה לאתגר ומברכת את חברת החשמל עם קליטת המערכת”, סיכם מיכאלי.
 


פי.סי.חץ