מפעל שניב יקים מתקן לייצור חשמל מבוסס גז טבעי

מפעל שניב יקים מתקן לייצור חשמל מבוסס גז טבעי

כשנתיים אחרי שהתחבר לתשתית ההולכה הארצית של גז טבעי, מפעל הנייר שניב באופקים, הודיע על כוונתו להשלים מתקן ייצור חשמל המבוסס על גז טבעי, בהשקעה כוללת של כ-25 מיליון שקל.

מחברת שניב נמסר כי הועמדו לרשותה מסגרות אשראי מהותיות על ידי בנקים מסחריים בישראל, בסכום כולל של כ-24 מיליון שקלים, לצורך מימון ספציפי להקמת מתקן חשמל בשיטת קוגנרציה שיונע בגז טבעי בהספק של כ-5 מגאוואט. לאחר העמדת מסגרת האשראי, עומדות מסגרות האשראי של החברה בבנקים על סכום של 109.5 מיליון שקל.  
החברה רשאית ליטול מהבנקים על חשבון מסגרות האשראי הלוואות בטווח פירעון של עד 6 שנים, בהתאם לתנאי ההסכם מול הבנקים. כל ההלוואות תיפרענה עד ליום 31.12.2021. הריביות על ההלוואות הספציפיות על חשבון מסגרות האשראי תיקבענה בהסכמה בין הבנקים לבין החברה.                                                                                              
בהתאם להסכם מול הבנקים, רשאים הבנקים להעמיד את מסגרת האשראי לפירעון מיידי במקרה של הפרה של החברה את התחייבויותיה כלפיהם ו/או אם יתברר שאחת מהצהרותיה איננה נכונה, והכל כפי שסוכם מול הבנקים. כמו כן, כולל ההסכם תנאי של Cross Default ביחס להלוואות אחרות שנטלה שניב. 
“החיבור לגז ב-2013 החליף את תצרוכת הדלקים שלנו, אך אנחנו עדיין ממשיכים לצרוך חשמל בהיקפים גדולים. המתקן החדש יאפשר לנו להוזיל את עלויות החשמל, והוא יעבוד לצד המשך השימוש הקודם בגז במתקני הייצור”, אמר מנכ”ל שניב, פסח ברנט.


פי.סי.חץ