חברת החשמל גייסה אג”ח ממוסדיים בכ-900 מיליון ש”ח

חברת החשמל גייסה אג”ח ממוסדיים בכ-900 מיליון ש”ח

חברת חשמל השלימה את השלב המוסדי בהנפקת האג”ח הסחיר בהיקף כספי כולל של למעלה מ-900 מיליון ש”ח.

הגיוס מורכב משתי סדרות: כ-466 מיליון ש’’ח בריבית קבועה של 3.32% עם מח”מ של כ – 5.9 שנים, במרווח של 1.71% מעל אג”ח מדינה; כ-438 מיליון ש’’ח בריבית צמודת מדד של 2.96% עם מח”מ של כ-10 שנים במרווח של 2.43% מעל אג”ח מדינה.
איגרות החוב דורגו על ידי מידרוג ומעלות ברמה של AA וAa3-  באופק “חיובי” – רמה הנחשבת לגבוהה מאוד.
במכרז השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארדי שקלים. ההנפקה הינה על פי תשקיף ציבורי, והוא הראשון ללא ערבות מדינה מזה 13 שנים. 
“הנפקת האג”ח לציבור על בסיס תשקיף שפורסם לציבור, לראשונה מזה כ-13 שנים, מייצגת את מדיניות החברה לשקיפות מלאה תוך ניהול פיננסי אחראי. התוצאות של ההנפקה מול הגופים המוסדיים, למרות הטלטלה של הימים האחרונים בשוק, מעידות על האמון שהמשקיעים המוסדיים נותנים בחברת החשמל, ובאופק העסקי שהצבנו לשנים הקרובות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי רפורמה במשק החשמל חיונית היום, יותר מתמיד, על מנת לייצב את משק האנרגיה במדינת ישראל”, אמר אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת חשמל. 


פי.סי.חץ