יצרני החשמל הפרטיים יחזירו לציבור 350 מלש”ח

יצרני החשמל הפרטיים יחזירו לציבור 350 מלש”ח

מליאת רשות החשמל אישרה לאחרונה מתווה חדש לחלוקת העלויות הציבוריות במשק החשמל בישראל, אשר ישיב לציבור רטרואקטיבית קרוב ל-350 מליון שקלים ובהמשך - כ-200 מליון שקלים מדי שנה.

התעריף המערכתי, אשר יושת לראשונה גם על יצרני החשמל הפרטיים במשק האנרגיה, כולל שירותי גיבוי, עלויות התעריף החברתי ועלויות נוספות שיפורטו להלן אשר מהן נהנים כל צרכני החשמל ונכון להשיתו על כולם ולא רק על צרכני חברת החשמל, כפי שהיה עד כה (עלויות מערכתיות).
ההסדר שנכנס לתוקף מיידית בעקבות עדכון תעריף החשמל, מסדיר לראשונה מאז נכנסו יצרני חשמל פרטיים בישראל לפעילות (2013), את חלוקת נטל העלויות הציבורית של ניהול ותחזוקת המערכות המשלימות את ייצור החשמל בישראל - בין כספי הציבור המממנים את פעילות חברת החשמל בתחום דרך תעריף החשמל, לבין יצרניות החשמל הפרטיות החדשות הפועלות במשק ומשתמשות בתשתיות אלו עבור צרכניהן. כחלק מכך, ישיבו היצרנים הפרטיים לציבור קרוב ל-350 מליון שקלים עבור עלויות השימוש בתשתיות המערכתיות בשנתיים החולפות, כאשר כל יצרן ישלם את חלקו באופן יחסי, על בסיס תעריף בגובה  של כ-2.5 אג’ לקוט”ש ייצור. עדכון תעריף החשמל השנתי הקרוב, אותו פרסמה הרשות יכלול גם כך תעריף מערכתי אוטומאטי אותו ישלמו היצרנים באופן שוטף, בגובה זהה של 2.4 אג’. על-פי הערכות הגורמים המקצועיים ברשות החשמל, בשנה הבאה צפויים תשלומים אלה להסתכם ב-200 מליון ש’’ח בקירוב אשר יוחזרו לציבור מידי שנה. סכומים אלו הם שאיפשרו  להוזיל את תעריפי החשמל לציבור הרחב בכ-1.5% כבר בעדכון התעריף החדש.
היצרנים הפרטיים במשק הפעילו לחצים רבים על רשות החשמל בנסיון לעיכוב החלטתה זו. יחד עם זאת, עתירות היצרנים לעיכוב ההחלטה נדחו כולן על ידי בג”צ.


פי.סי.חץ