חברת החשמל תקטין ב-15% את השימוש בפחם

חברת החשמל תקטין ב-15% את השימוש בפחם

שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ, הכריז על הפחתה דרמטית של 15% בשימוש בפחם לייצור חשמל בתחנות הכוח בישראל.

על פי הנחיית השר תבוצע הפחתה מיידית של 15% בשריפת בפחם, בהשוואה לשימוש בפחם בשנת 2015, שתוביל להפחתה של 15% בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות בשנת 2016 ואילך, זאת תוך הגדלת הביקושים לגז טבעי. ההפחתה תמשך עד לסיום התקנת הסולקנים בתחנות הכוח הפחמיות. 
שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ: “לאחר בחינת הנושא, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה ביצועית, החלטתי על הפחתת זיהום האוויר לטובת כלל תושבי ישראל. ההחלטה מאפשרת שינוי משמעותי בייצור החשמל תוך הקטנת זיהום האוויר, הגדלת הביקושים לגז טבעי שהינו פחות מזהם, ותוך שמירה קפדנית על ביטחונה האנרגטי של מדינת ישראל. החלטתנו להפחית את השימוש בפחם למינימום מאפשרת גיבוי משמעותי לייצור חשמל במצבי חירום או תקלות, למשק החשמל במדינת ישראל”.
הנחיית השר כוללת שלושה תנאים תפעוליים: 1. בכדי לאפשר אספקת חשמל באופן מלא במקרה של תקלה, כלל היחידות הפחמיות יפעלו במינימום הנדרש
2. בשל ההפחתה של ייצור חשמל מפחם ועלייה בייצור חשמל מגז טבעי, תבחן רשות החשמל החדשה את עדכון התעריף בעקבות השינוי בתמהיל הדלקים והוא צפוי לעלות בשיעור מינימלי של כ-1.5%.
3. במקרה של הכרזת השר על מצב חירום במשק החשמל, תוסר המגבלה על לסיום מצב החירום. 
מנכ”ל משרד האנרגיה, שאול מרידור: “משרד האנרגיה פועל להבטיח את אספקת צורכי האנרגיה של ישראל, בשגרה ובעתות חרום, תוך שיפור איכות החיים ותרומה משמעותית לצמיחה בת קיימא של המשק”.
השר להגנת הסביבה אבי גבאי אמר בתגובה: “אנחנו מברכים על ההחלטה של משרד האנרגיה ונמשיך לפעול להמשך הפחתת הזיהום של התחנות הפחמיות”. 
 
 
 
 
 


פי.סי.חץ