גידול של 8% לאינטר תעשיות בהכנסות הרבעון השלישי

גידול של 8% לאינטר תעשיות בהכנסות הרבעון השלישי

הכנסות “אינטר תעשיות” בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ-216.7 מיליון ש’’ח לעומת הכנסות של כ-202.7 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה של 2014, גידול של כ-7%.

הרווח הגולמי של החברה, המתמחה בתכנון והקמת מערכות חשמל לתעשייה, מערכות פיקוד ובקרה וביצוע פרויקטים מורכבים בתחום האלקטרו-מכאניקה, גדל בכ-2.5% והסתכם בכ-37 מיליון ש’’ח. 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-8.8 מיליון ש’’ח בהשוואה לרווח של כ-9 מיליון ש’’ח בתשעת החודשים הראשונים של 2014 ואילו הרווח הנקי גדל ב-3% והסתכם בכ-6.2 מיליון ש’’ח לעומת כ-6 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות “אינטר תעשיות” ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בכ-74.7 מיליון ש’’ח, בהשוואה לכ-69.3 מיליון ש’’ח ברבעון המקביל בשנת 2014, גידול של כ-8%. הרווח הגולמי הסתכם בכ-12.1 מיליון שקל ואילו הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-2.7 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם בכ-1.6 מיליון שקל לעומת 2.1 מיליון במקביל אשתקד.
ההון העצמי של החברה גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה והסתכם בכ-82.6 מיליון ש’’ח לעומת כ-73.5 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה והוא מהווה כ-37% מהיקף המאזן.
אריה קורוטקין, מנכ”ל אינטר תעשיות: “הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2015 משקפים את המשך מגמת הצמיחה וההתרחבות של פעילות הקבוצה. הקבוצה מבצעת פרויקטים רבים ומצפה להמשיך ולגדול גם בשנים הבאות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחוזה שקיבלנו החודש לעבודות אלקטרו מכניות בהיקף של כ-49 מיליון ש’’ח למשך שנתיים וחצי”.


פי.סי.חץ