יצרני חשמל ביתיים קיבלו פטור ממע”מ

יצרני חשמל ביתיים קיבלו פטור ממע”מ

ועדת הכספים אישרה לאחרונה תקנות הפוטרות יצרני חשמל ביתיים מדיווח לרשות המיסים על מחזור עסקאותיהם ממכירת חשמל לרשת הארצית - עד לסך של 21,300 שקלים.

 
 
חברי הוועדה הביעו תרעומת מ”האיטיות שבה הממשלה מטפלת בכל מה שנוגע להסדרת הרגולציה, התמריצים והפטורים ליצרני חשמל ביתיים” חרף התרומה שיש בכך למשק החשמל, להגברת השימוש באנרגיות חלופיות ולהפחתת הזיהום.
עיקר הביקורת נסובה על אי הארכת תוקפן של התקנות המקנות פחת מואץ בשיעור 25% למי שהתקינו את אותן מערכות, אי קידום הפטור ממס הכנסה וכלל העניינים המהווים תמריצים להתקנת מערכות אלו.
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה) דרש מנציגי האוצר ורשות המיסים לחזור לוועדה בתחילת כנס הקיץ של הכנסת, עם הצעת חוק מוכנה להסדרת כל העניינים הקשורים להתקנת המערכות הסולאריות, כמו גם הפטור ממס הכנסה על הכנסות ממכירת החשמל לרשת הארצית עד אותו הרף הקבוע בתקנות הפוטר ממע”מ.
רפרנט אנרגיה באגף תקציבים באוצר, שניר ניב הסביר כי “התקנות פוטרות מדיווח למע”מ יצרני חשמל פרטיים עד הכנסות של 18,000 שקל במחירי 2008 ואנחנו סבורים שזה מכסה את רוב יצרני החשמל הפרטיים. התקנה נועדה לחסוך מהם ביורוקרטיה”.
ניב השיב לשאלת יו”ר הוועדה גפני בעניין אי הארכת תוקפן של תקנות הנוגעות לפחת מואץ בשיעור 25% בגין המערכות התרמו-סולאריות: “לא הארכנו את הפחת המואץ לאחר שכבר היתה הארכה עד סוף 2015 שנועדה לאפשר לאותו מקבץ ראשון של אנשים שהשקיעו בהתקנת המערכות הללו להיכנס השקעה. להארכת הפחת המואץ יש השלכות פיסקאליות מהותיות - דחיית הכנסות של עשרות מיליוני ש”ח בשנה. הממשלה נתנה את הפחת המואץ לאותם יזמים עד 2012 ומאז כל פעם הארכנו את זה מחדש. עתה, הוחלט שלא להאריך. הפגיעה בהכנסות המדינה גדולה בעוד התמריץ להגברת ייצור החשמל אינו מצדיק זאת”.
ח”כ מיקי רוזנטל הגיב: “ידעתם להוציא את הכסף על בזבוזים, על מטרות לא נכונות ודווקא לזה אתם באים ואומרים שאין כסף”.
גפני סיכם את הדיון בהודיעו, כי “אם עד השבוע הראשון של כנס הקיץ, רשות המיסים לא תבוא לוועדה עם הצעת חוק לפטור ממס הכנסה וכן להסדרת כל העניינים הנוגעים להתקנות המערכות הסולאריות, ועדת הכספים תקדם הצעת חוק משלה בנושא”.
 


פי.סי.חץ