חברת החשמל הגדילה את הרווח ל-615 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

חברת החשמל הגדילה את הרווח ל-615 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של 2016 ברווח של 615 מיליוני ש”ח, לעומת רווח של 52 מיליוני ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

 


ברבעון זה, למרות שלא חלה ירידה במכירות החשמל של החברה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-350 מיליוני ש”ח (262 מיליוני ש”ח נטו לאחר מס) הנובעת מירידה בתעריף החשמל במהלך שנת 2015 (ב-1/2/2015 ירידה של % 11.8 ובתאריך 13/9/2015 ירידה של כ-5.89%). 
הכנסות החברה לרבעון הראשון לשנת 2016 הסתכמו לסך של כ-5.4 מיליארד ש”ח לעומת סך של כ-5.7 מיליארד ש”ח לרבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ 6%, הנובע בעיקרו מירידה בתעריף החשמל. צריכת החשמל ברבעון הראשון של שנת 2016 הייתה 11.9 מיליארדי קוט”ש ולא השתנתה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 עוד עולה מהדו”ח, כי חל שיפור ברווח החברה למרות ירידה בתעריף החשמל וגידול ברכישות חשמל מיצרניי חשמל פרטיים. השיפור ברווח נובע מצעדי ההתייעלות שנוקטת החברה ומירידה בהוצאות המימון של החברה.
 רווחי החברה הושפעו ממספר אירועים חד פעמיים שהעיקרים שבהם: פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, אשר בהתאם להוראותיו ולמכתב הממונה על השכר השפעת הקטנת המחויבות האקטוארית על הרווח של החברה יצרה רווח בסך של כ-256 מיליוני ש’’ח (נטו לאחר מס). וכן, פירסום חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע, כי שיעור מס החברות יופחת לשיעור של 25% (במקום 26.5%). שינוי זה הביא לשיפור ברווחי החברה ברבעון בסך של כ- 332 מיליוני ש’’ח. 
אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל: “לאור מהפכת הגז הטבעי והרחבת פעולתם של יצרני החשמל הפרטיים, המהווים תחרות לחברת החשמל, הרפורמה חיונית במיוחד. המציאות מחייבת רפורמה לא רק למען איתנותה של חברת החשמל אלא גם למען עתידו של משק החשמל בישראל”.


פי.סי.חץ