אפקון מבקשת לקבוע שהיא הזוכה במכרז הביטוח הלאומי

אפקון מבקשת לקבוע שהיא הזוכה במכרז הביטוח הלאומי

 


אפקון בקרה ואוטומציה המספקת מערכות בקרה, גילוי אש וביטחון לתעשייה, מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים לקבוע שהיא הזוכה במכרז של המוסד לביטוח לאומי לשדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד הראשי ולסניפיו ברחבי הארץ. 
אפקון מבקשת לבטל את פסילת הצעתה, שלדבריה באה בשל טעות סופר זניחה שנעשתה בתום לב. 
לדבריה, הצעתה הייתה הזולה ביותר ובעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, והטעות נפלה באחד מתוך עשרות רבות של רכיבים במכרז, שאינו נוגע לפרט בערבות הבנקאית או לתנאי סף במכרז. 
כזוכה הוכרזה חברת ג’ פור אס טכנולוגיות מיגון. 
לדברי אפקון, מתן אפשרות לתיקון הטעות שנפלה בהצעתה איננו מהוה פגיעה בשוויון, שכן הן לפני התיקון והן לאחריו הצעתה הייתה המובילה. 
לטענתה, פסילת הצעתה מתעלמת מהאינטרס הציבורי של קבלת ההצעה המיטיבה ביותר עם עורך המכרז.
בעתירתה, שהוגשה באמצעות עוה”ד צבי חוברס ומאיר בן-שחר, מציינת אפקון, כי באחד מעשרות סעיפי המכרז היה פער של 66 שקל בין המחיר המירבי לבין המחיר שהוצע בפועל, וכי רכיב זה מהווה 0.25% בלבד מכלל הצעתה. לדבריה, מדובר בטעות סופר טכנית בלבד. טרם הוגשה תגובת הביטוח הלאומי.


פי.סי.חץ