צפוי גידול שנתי של 2.3% בלבד בביקוש לחשמל

צפוי גידול שנתי של 2.3% בלבד בביקוש לחשמל

הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשת היווה כ-2.6% בלבד מהייצור במשק בשנת 2016 למרות יעד ממשלתי של 10% עד 2020


רשות החשמל צופה כי קצב הגידול בביקוש לחשמל ימשיך להתמתן גם בעשור הבא ויירד לממוצע שנתי של 2.3%. הביקוש לחשמל צמח בשנים 1995-2005 בקצב של כ-5% לשנה ובין השנים 2005-2015 בקצב של 3% בלבד. במבט קדימה קיימות מספר תחזיות לקצב הצמיחה הצפוי: לפי תחזית בנק ישראל צמיחת הביקוש תעמוד על 2.3%, לפי תחזית חברת החשמל קצב צמיחת הביקוש יעמוד על 2.3-2.8%.
דו”ח הרשות בנושא מצב משק החשמל לשנת 2016 משקף גידול משמעותי בנתח הייצור הפרטי, שהגיע ליותר מ-30% מסך ייצור החשמל. מגמה זו מחייבת את הרשות לבחון מחדש את מבנה התעריפים ואת כללי המסחר במשק, באופן שיאפשר שילוב יעיל והוגן של כלל היצרנים. 
חברת החשמל פעלה בשנים האחרונות לצמצום היקף החוב על חשבון אי עמידה בהיקף ההשקעות הנדרש. רשות החשמל תבחן את היקף ההשקעות הדרוש במשק החשמל לשנים הקרובות, ותקדם רגולציה מתאימה להבטחת פיתוח הרשת והגברת אמינות האספקה.
הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשת היווה כ-2.6% מהייצור במשק בשנת 2016. כדי לעמוד ביעד שקבעה הממשלה לשנת 2020: 10%, נוספו מכסות נוספות לאנרגיה סולארית אשר ימומשו במהלך השנים 2018-2017 בהליך תחרותי המתמקד בהשלת הבירוקרטיה ובהוזלת העלות לצרכנים.                                                                                                    
יו”ר רשות החשמל, ד”ר אסף אילת: “בשנת 2016 החלה רשות החשמל במגמה של מעבר מעולם פיקוח לעולם של קביעת כללי משחק. העולם שבפנינו מורכב מריבוי טכנולוגיות המתפתחות באופן מואץ, רשתות חכמות, התייעלות, אגירה, אנרגיות מתחדשות ועוד, ותכנון המשק נעשה מורכב יותר בצורה משמעותית. 
לכן המיקוד של הרשות השתנה מפיקוח על שחקנים ליצירת הסדרה שתאפשר תשתית לתחרות ותגדיר את יחסי הגומלין המורכבים בין השחקנים בצורה שתביא למשק תחרותי ויעיל, לרווחת הצרכנים”. ההספק הפרטי מהווה היום כ20% מההספק המותקן במשק. 
נתח השוק של ההספק הפרט צפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של חברת החשמל והקמת מתקנים פרטיים נוספים. נתח השוק של הייצור הפרטי עומד כיום על יותר מ30% מהייצור במשק, מתוכו כ2.6% בלבד ממקורות מתחדשים והיתר ייצור גז. נתח השוק של היצרנים הפרטיים ביצור החשמל גדול באופן ניכר מנתח השוק של היצרנים הפרטיים בהספק המותקן, משום שההספק המותקן של חברת החשמל כולל את הגיבוי המשקי שחלקו ביצור החשמל קטן”. ההספק המותקן של חברת החשמל עומד על כ-13,600 מגה-וואט. קצב גידול ההספק התמתן כתוצאה מהחלטת הממשלה להפנות את ההשקעות במקטע היצור לשוק הפרטי.
נתח הייצור בפחם במשק החשמל עומד על 36% בלבד. השימוש בפחם הגיע לשיא של 61% בעת משבר הגז בשנת 2012 ופחת בשנת 2013 עם התחלת הפקת הגז ממאגר תמר. בשנת 2016 הורה שר האנרגיה להפחית את השימוש בפחם בצורה משמעותית, הפחתה הצפויה להימשך גם בשנים הקרובות.


פי.סי.חץ