לראשונה עשן נקי מארובת חברת החשמל בחדרה

לראשונה עשן נקי מארובת חברת החשמל בחדרה

 

בתחנת הכוח אורות רבין שבחדרה, הופעלה לראשונה ובהצלחה הארובה הרביעית שהוקמה במיוחד לצורך הפרויקט הלאומי “הפחתת הפליטות” ותצא ממנה פלומה לבנה שהיא ברובה אדי מים.
גובה הארובה, 250 מטר, נקבע בהתאם לחישובים ומודלים מתקדמים, כדי להבטיח פיזור מיטבי באטמוספרה של הפלומה הנפלטת מהארובה. קוטר יציקת יסוד הארובה בבסיסה מגיע ל-30 מטרים.
הקמת הסולקנים בשני אתרים, “אורות רבין” בחדרה ואתר תחנת הכוח “רוטנברג” באשקלון, הינה חלק מפרויקט להפחתת פליטות בתחנות כוח פחמיות שיכולת ייצור החשמל בהן מסתכמת בכ-5,000 מגוואט. 
מדובר בפרויקט רחב היקף שעלותו מסתכמת בכ-8 מיליארד ש”ח, הכולל הקמת מתקני הפחתת פליטות בשש יחידות ייצור של החברה: סולקני גופרית (FGD) להפחתת תחמוצות גופרית, שדרוג מערכות השריפה בדודי הקיטור ואמצעים שניוניים (SCR) להפחתת פליטות תחמוצות חנקן.
הסולקן המותקן יפחית כ-90% מהגופרית הדו-חמצנית הנוצרת ביחידת ייצור חשמל אחת. תחמוצות החנקן יופחתו במעל 80% בכל יחידת ייצור.
יפתח רון-טל, יו”ר הדירקטוריון: “פרויקט הפחתת הפליטות שאותו מובילה חברת החשמל הוא פרויקט לאומי ייחודי ומורכב הכולל טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, משאב אנושי מקצועי נרחב, שילוב מגוון של מערכות, בניית מתקנים חדשים בתוככי מערך ייצור החשמל הקיים בשיתוף עם ספקים וקבלנים מרחבי העולם. מדובר בפרויקט חסר תקדים בהיקפו, המהווה אבן דרך בהשקעתה של חברת החשמל באיכות הסביבה לדורות הבאים”.
עופר בלוך, מנכ”ל החברה: “היום, נוספה משמעות חדשה לאימרה “עד שיצא עשן לבן” אלא שאת העשן מחליפה פלומת אדי מים לבנה אשר מסמלת שלב משמעותי ביצירת אוויר נקי יותר לתושבי חדרה והסביבה “.


פי.סי.חץ