ביהמ”ש: עובדי חברת החשמל רשאים לשבות

ביהמ”ש: עובדי חברת החשמל רשאים לשבות

 

עובדי חברת החשמל רשאים לשבות על-רקע הרפורמה במשק החשמל והכנסת יצרנים פרטיים - קובע עקרונית נשיא בית הדין הארצי לעבודה,  יגאל פליטמן. 
על-פי ההחלטה, בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה יקבע דיון למועד קרוב, בו ידווחו לו המדינה והעובדים על מצב המגעים ביניהם. ככל שיתבקש, ידון בית הדין גם בעניין קיום שביתה, מידתיותה ואופן מימושה.
פליטמן מציין, כי חוק משק החשמל התקבל בשנת 1995, אך מאז לא גובשה תוכנית רפורמה לחברת החשמל תוך היוועצות עם ארגון העובדים, היוועצות הנחוצה לאור השלכותיה של הרפורמה על תנאי עבודתם ובטחונם התעסוקתי. זאת, למרות ש-30% מייצור החשמל הועברו לידיים פרטיות. במצב זה, הוא קובע, מותר לעובדים לשבות - כפי שפסק בית הדין האיזורי לעבודה בחיפה. פסק דין זה ניתן עוד בשנת 2014, בית הדין הארצי קיים דיונים רבים במטרה להביא להסכמות בין המדינה לעובדים - אך ללא הצלחה. 
עוד מזכיר פליטמן, כי לפני חצי שנה הודיעה המדינה לבית הדין על תוכניתה לפיה כל ייצור החשמל בגז ובאנרגיות מתחדשות יהיה בידיים פרטיות, בעוד חברת החשמל תמשיך להפעיל רק תחנות כוח פחמיות כגיבוי. הדבר מחייב פיטורים של עובדים רבים (2,000 לדברי המדינה, 5,000 לדברי העובדים), והעובדים גם מעלים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של החברה. ברור שבמצב זה, הוא מדגיש, על המדינה לגבש את הרפורמה תוך מו”מ עם העובדים, ולא לנהל אותו רק בדיעבד. 
פליטמן גם ביטל את החלטת בית הדין האיזורי, שחייבה את העובדים לפנות אליו ולקבל את אישורו לפני כל שביתה. לדבריו, חזקה על כל ארגון עובדים שהוא פועל בצורה אחראית ומידתית. לצד זאת, יוכלו כמובן צדדים אחרים לפנות לבית הדין אם וכאשר יכריזו העובדים על שביתה. השופטים סיגל דוידוב-מוטולה ורועי פוליאק ונציגי הציבור ויסאם עזאם ועמית שטרייט הסכימו עם פליטמן.


פי.סי.חץ