הכנסות חברת החשמל ברבעון הראשון עלו ב-8%

הכנסות חברת החשמל ברבעון הראשון עלו ב-8%

 

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2017 ברווח של 316 מיליון ש”ח, ירידה של 49% לעומת רווח של 615 מיליון ש”ח ברבעון המקביל בשנת 2016. רווחי החברה בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ממספר אירועים חד-פעמיים בסך של כ-590 מיליון ש”ח (לאחר השפעת המס).
הכנסות החברה לרבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-5.8 מיליארד ש”ח, עלייה של 8% לעומת סך של כ-5.4 מיליארד ש”ח בתקופה הקודמת, גידול של כ 8%, הנובע בעיקר מגידול בצריכת החשמל בתקופה זו. כמו כן חלה עלייה של כ-23% בצריכת הדלקים, שהסתכמה בסך של כ-400 מיליון ש”ח ונובעת בעיקר מעלייה בצריכת הגז והסולר, וכן מקיטון בצריכת הפחם. החברה מדווחת גם על קיטון של כ-4% בעלויות השכר בסך של כ-50 מיליון ש”ח, עקב פרישת עובדים בסוף 2016.
בתקופת הדוח חל גידול של 8% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקרו מגידול של כ-7% בצריכת החשמל. 
כתוצאה מהגידול בצריכת חשמל ומשינוי תמהיל הייצור הנובע מההגבלה בשימוש בפחם, הגדילה החברה את ייצור החשמל מגז. בעלות צריכת הגז בתקופת הדוח חל גידול של 250 מיליון ש’’ח, המהווים כ-27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-1.2 מיליארד ש’’ח. כמו כן חל גידול של 51 מיליון ש”ח בצריכת הסולר, שנבע מתנאי מזג אוויר קיצוניים שהיו ברבעון הראשון.
אלוף במיל. יפתח רון טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל: “מדיניות הדירקטוריון לפעול בנחישות להתייעלות בחברה יושמה גם ברבעון שהסתיים, וזאת לצד המשך ניהול אחראי ושמרני השומר על היציבות הפיננסית. בהמשך שנת 2017 החברה תמשיך בתהליך של שינויים ארגוניים והתייעלות בחטיבות השונות בחברה”. 


פי.סי.חץ