חברת החשמל: נמשכת הירידה בפליטות לאוויר מתחנות הכוח

חברת החשמל: נמשכת הירידה בפליטות לאוויר מתחנות הכוח

 

חברת החשמל מדווחת כי נמשכת מגמת הירידה של פליטות לאוויר מתחנות הכוח, התורמת לשיפור באיכות האוויר. בשנת 2016 ניתן לראות ירידה משמעותית בפליטה הכוללת של המזהמים העיקריים הנפלטים מתחנות הכוח של חברת החשמל לעומת שנת 2015, ובהשוואה לשנת 2012 (השנה הראשונה של הדיווח למפל”ס) ניתן לראות ירידה דראסטית.
כך למשל, בתחמוצות חנקן חלה ירידה של כ-21.6% לעומת 2015 (ושל כ-53% בהשוואה לשנת 2012), בתחמוצות גופרית חלה ירידה של כ-22% לעומת 2015 (ושל כ-49% לעומת 2012), בחומר חלקיקי חלה ירידה של כ-14.3% לעומת 2015 (ושל כ-41% לעומת 2012). בפחמן דו חמצני חלה ירידה מתונה יותר של כ-8% (וירידה של כ-33% לעומת 2012).
הצפי הוא שעם המשך התקדמות מיזם הפחתת הפליטות של החברה, ערכי הפליטות של המזהמים העיקריים ימשיכו לרדת באופן משמעותי ודרמטי. ב”מדד מעלה” האחרון, חברת החשמל זכתה בדירוג “פלטינה +” (קטגוריית הפלטינה הינה היוקרתית בקרב חברות פרטיות, ממשלתיות ונסחרות בחו”ל) ובפרק הסביבתי, זכתה בציון הגבוה ביותר כשביצועיה בתחום זכו לציון לשבח מיוחד.
בחברת החשמל צופים, שעם המשך התקדמות מיזם הפחתת הפליטות של החברה (לצמצום פליטות דו תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בתחנות הפחמיות), ערכי הפליטות של המזהמים העיקריים ימשיכו לרדת באופן משמעותי גם בשנים הקרובות. בנוסף, חברת החשמל פעלה רבות לכניסת הגז הטבעי והרחבת השימוש בו. 


פי.סי.חץ